[ Annons ]

Detaljplanen för Rosendalsfältet i Uppsala har godkänts och nu övergår projektet från planering till genomförande. Planen omfattar 3 500 nya bostäder, skola, fyra förskolor och ger möjlighet för ett helt nytt campusområde för universitetet.
Publicerat 22 mars, 2016

Byggklart för Rosendalsfältet

Detaljplanen för Rosendalsfältet i Uppsala har godkänts och nu övergår projektet från planering till genomförande. Planen omfattar 3 500 nya bostäder, skola, fyra förskolor och ger möjlighet för ett helt nytt campusområde för universitetet.

Rosendalsfältet omfattar etapp 2-5 i utbyggnaden av Rosendal och det är framförallt det gamla militärområdet och golfbanan som nu ska omvandlas till ett attraktivt bostadsområde med många restauranger och butiker.

[ Annons ]

I början av april kommer arbetet i gång med skogsavverkning, som är ett första steg i utbyggnaden av områdets allmänna platser. I ett område väster om bensinstationen ska träd tas ner för att ge plats för framtida gator. Åtgärderna innebär att området kring grindstugan kommer att vara avstängt och inte tillgängligt för allmänheten. Framkomligheten i området kommer att vara begränsad och exempelvis cykeltrafik kommer behöva ledas till vägar.

– Vi kommer även att vidta åtgärder för att bevara växt- och djurliv och vi vill även spara en hel del av de ekologiskt värdefulla träden, säger Mikael Johnson, projektansvarig för Rosendal, i ett pressmeddelande.

För att kunna bevara viktiga träd, ska vi med hjälp av provgropar studera deras rotsystem och för insekter som bibagge och reliktbock vidtas särskilda skyddsåtgärder.

På Rosendalsfältet byggs 3 500 av de cirka 5 000 bostäder som planeras i hela Rosendal. Dessutom är en skola och fyra förskolor planerade. I bottenvåningar på bostadshusen och kring nybyggda torg finns utrymme för butiker, restauranger och samhällsservice som vårdcentral och tandvård.

Utöver detta finns planer på ett helt nytt campusområde som i så fall ska byggas av Akademiska hus.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]