[ Annons ]

Säkerhet i arbetsmiljön, mer lokalt inflytande och månadslön som huvudlöneform – det är de viktigaste punkterna i de nya avtalskraven som Sveriges Byggindustrier idag överlämnar till Byggnads.
Publicerat 7 januari, 2013

Byggindustrin vill slopa ackordslönerna

Säkerhet i arbetsmiljön, mer lokalt inflytande och månadslön som huvudlöneform – det är de viktigaste punkterna i de nya avtalskraven som Sveriges Byggindustrier idag överlämnar till Byggnads.

– Vi vill med samtliga våra fackliga parter ta ett gemensamt ansvar för arbetsmiljöns utveckling i vår sektor, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

[ Annons ]

Sveriges Byggindustrier satsar 50 miljoner kronor på att ytterligare stärka stödet till medlemsföretagen för utveckling av förbättrad säkerhet. Arbetsplatser i byggbranschen är till sin natur riskfyllda miljöer och säkerhetsarbetet är därför av största vikt. Även om de allvarliga olyckorna minskat under en rad av år fortsätter Sveriges Byggindustrier sitt arbete i frågan.

En annan viktig målsättning är att byggbranschen även i övrigt ska kännetecknas av god ordning och reda. Målet är en bransch som är fri från oegentligheter och konflikter. Ett led i detta är att Byggavtalets villkor ska bli enklare och mer förutsägbara att tillämpa och därmed minska osäkerheten för byggföretagen och deras medarbetare. Vi kan konstatera att Byggavtalets regler om ackord leder till konflikter och produktionsstörningar som har visat sig hota arbetsmiljö och arbetstillfällen.

– Ackordslönereglerna innebär stora problem för företagen. Därför vill vi ta ett första steg mot månadslön. Gärna med rörliga lönedelar baserade på verksamhetens resultat eftersom detta är nödvändigt för företagens överlevnad, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

Sveriges Byggindustrier fortsätter också att yrka på att medarbetare och företag själva ska bestämma över lön och arbetstider med fortsatt respekt för det fackliga inflytandet. Även detta är en väg att närma sig mer normala villkor som redan finns i andra branscher. Ett flertal undersökningar från vår bransch och från övriga näringslivet visar att medarbetare vill ha ett större inflytande över sin egen arbetssituation och att det bästa sättet är att införa fackklubbar i företagen som primär fackliga organisation.

Det är viktigt för Sveriges Byggindustrier att resan mot moderna kollektivavtal i byggbranschen görs i samförstånd med de fackliga parterna.

– Vi har lyckats väl med våra övriga fackliga parter och vill nu även att arbetet ska fortsätta tillsammans med Byggnads. Vi vill ha konstruktiva diskussioner utan strids­åt­gärder, säger Mats Åkerlind.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]