[ Annons ]

Produktionen av nya bostäder är den främsta anledningen till den snabba takten i byggindustrin idag, men redan nästa år väntas utvecklingen bromsa in. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.
Publicerat 25 februari, 2015

Byggindustrin går på högvarv

Produktionen av nya bostäder är den främsta anledningen till den snabba takten i byggindustrin idag, men redan nästa år väntas utvecklingen bromsa in. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

[ Annons ]

Byggindustri på högvarv. I denna film från Sveriges Byggindustrier berättar nationalekonom Johan Deremar  om det rådande konjunkturläget i byggindustrin.

En mycket stark efterfrågan på nya bostäder och hushållens ökade konsumtionsutgifter höll igång byggindustrin i fjol, trots att landets ekonomi som helhet endast växte måttligt. Det visar en ny konjunkturrapport från Sveriges Byggindustrier. Inför nästa år förutspår organisationen att utrikeshandeln kommer att få en ökad betydelse för byggtakten, samt att färre bostäder kommer att påbörjas under 2016 jämfört mot i år.

– Bostadsinvesteringarna steg kraftigt förra året och en viktig förklaring är att hushållen blivit finansiellt allt starkare. Denna drivkraft, som ligger bakom de senaste årens ökade efterfrågan på nya bostäder, riskerar att avta till följd av obligatoriska amorteringskrav och höjda inkomstskatter. Skulle också ränteavdragsmöjligheterna minska så försämrar det ytterligare hushållens möjligheter att finansiera ett bostadsköp. Det är viktigt att politiker som fattar den typen av beslut är medvetna om konsekvenserna för bostadsbyggandet. Vi räknar med att det påbörjas färre nya bostäder 2016 än i år, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Samtliga delsektorer inom byggandet växer i år. Nästa år förutses däremot anläggningsinvesteringarna sjunka något i såväl privat som offentlig sektor. Tillsammans med en tydlig inbromsning för bostadsbyggandet och en fortsatt blygsam uppgång för byggandet av lokaler stannar tillväxten för de totala bygginvesteringarna vid endast någon procent.

Efter två mycket starka tillväxtår, 2014-2015, ser vi att det kan finnas plats för viss andhämtning nästa år. Utsikterna för byggindustrin måste trots det beskrivas som ljusa och en effekt av det är att vi ser en fortsatt stor efterfrågan på personal. Sysselsättningen stiger under hela prognosperioden, avslutar Johan Deremar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]