[ Annons ]

Fredrik Törnqvist, ordförande i Byggherrerådet och vd för Stångåstaden. Foto:Lasse Hejdenberg/ Hejdlösa Bilder.
Publicerat 6 juli, 2021

Byggherrerådet: Så ska byggandet öka

Färre detaljer i detaljplaner och slopade krav på upphandling enligt LOU. Det är ett par av de förslag som Sveriges Allmännyttas byggherreråd presenterade på Almedalen och som ska öka byggandet.

Sveriges Allmännyttas byggherreråd presenterade sin agenda som ska skapa bättre förutsättningar för nyproduktion under Almedalsveckans tredje dag. Målet är att öka byggandet, minska bostadsbristen och skapa en bättre bostadsmarknad för hela Sverige.

– Allmännyttan vill verkligen bidra till att uppnå en bättre bostadsmarknad. Vi är redo att bygga och vara en positiv kraft i utvecklingen av bostadsbyggandet. För att det ska vara möjligt att långsiktigt upprätthålla och växla upp till den nivå på byggandet som behövs, måste flera lagar och regler ändras, säger Fredrik Törnqvist, ordförande i Byggherrerådet och vd för Stångåstaden.

[ Annons ]

Totalt listar Sveriges Allmännyttas byggherreråd 17 områden med åtgärder som behöver genomföras för att öka byggandet i Sverige. Fem av dem behöver prioriteras omgående av politiken på såväl kommunal som statlig nivå. 

– Byggherrerådet lyfter problem som hindrar Sveriges Allmännyttas medlemmar från att fullt ut bidra till att öka byggandet i Sverige. Med Byggagendan presenteras en rad lösningsorienterade förändringar som inte bara leder till ett ökat bostadsbyggande, utan även ger en bättre bostadsmarknad när bostadsbristen väl minskat, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

De fem områden som enligt byggherrerådet måste prioriteras omgående är:

Färre detaljer i detaljplaner

Hanteringen av detaljplaner är för långsam och när för många särkrav läggs in blir resultatet oflexibelt och driver kraftigt på kostnaderna för att bygga bostäder. Vi föreslår att detaljplaner endast ska innehålla information som föreskrivs i Plan- och bygglagen. Det kommer att minska kostnaderna, öka byggtakten, minska antalet överklaganden och skapa en önskad flexibilitet som gynnar alla parter.

Balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna

Det behövs en skattereform som leder till mer balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Idag är hyresrätten ekonomiskt missgynnad på flera plan jämfört med det ägda boendet.

Underlätta för industrialiserat byggande

Om vi långsiktigt ska sänka de höga byggkostnaderna samt klara krav på hållbarhet, kvalitet och estetik krävs industrialiserat byggande. Kommunerna måste bejaka och skapa bättre förutsättningar för standardiserat byggande i markanvisningar och detaljplaner. Nationellt behövs ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem.

Slopa krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Upphandling enligt LOU driver upp byggpriserna för allmännyttiga bostadsföretag. Det behöver utredas hur de allmännyttiga bostadsföretagen ska undantas från LOU. Detta för att uppnå konkurrens på lika villkor mellan privata och allmännyttiga bolag.

Materialneutrala klimatkrav

Genom att kommuner föreskriver användandet av specifika material i byggnationen, förvärras prisutvecklingen på byggmaterial. Dessutom kan det innebära sämre konkurrens i upphandlingar, då leverantörer diskvalificeras. Formulera i stället kraven utifrån långsiktig hållbarhet för att skapa ett tryck på alla byggmaterialtillverkare att utveckla produkter med mindre miljöpåverkan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]