Foto: Shutterstock
Publicerat 31 maj, 2017

Byggherre blir byggaktör i Stockholms stad

Som en del i arbetet att skapa en mer jämställd stad uppmanas personalen på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad att ersätta ordet byggherre med byggaktör.

Ordet byggherre är på väg bort. Åtminstone arbetar man (sic!) aktivt med frågan på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Det var lokaltidningen Mitt i som först uppmärksammade hur ord som byggherre och tjänsteman är på väg att försvinna ur vokabulären på stadsbyggnadskontoret. Detta som en del i arbetet att skapa en jämställdhetsintegrerad detaljplan.

[ Annons ]

– Vi har inte haft någon diskussion om att förbjuda ord, däremot om att lyfta fram andra. Språket är en del i att upptäcka hur ojämställdheten i staden ser ut. Pratar man i könade termer så riskerar man att exkludera grupper, säger Miriam Nordfors, projektledare för jämställdhetsarbetet på planavdelningen, till Mitt i.

Som alternativ föreslås byggaktör och tjänsteperson. Även könade ord som elvamannaplan och jungfrulig mark tas upp. Som möjliga alternativ föreslås elvaspelsplan och obebyggd mark

Enligt Miriam Nordfors har jämställdhetsarbetet tagits emot väl av personalen. Hon menar att detta för de allra flesta inte är särskilt kontroversiellt. Där får hon delvis medhåll från Tommy Lenberg, vd i organisationen Byggherrarna.

– Frågan är inte ny för oss och vi har försökt i omgångar att finna något bättre ord men inte lyckats.

Men Tommy Lenberg är inte helt förtjust i alternativet byggaktör då han anser att det är en för generell benämning. Han anser att det är befogat att sträva efter att undvika benämningar för titlar och yrkesroller som uppfattas som könsbundna. Men han menar att det är mer komplicerat att ändra på ordet byggherre än vad det först kan verka.

– Byggherre är en inarbetad fackterm i branschen och i lagstiftningen. Det är en stor förändring och arbete med att byta ut begreppet.

Andra alternativ som byggledare, byggföretag och byggbeställare fungerar inte, eftersom dessa fackspecifika benämningar redan har andra betydelser inom byggbranschen.

Fakta: Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som till exempel husbyggen och infrastrukturprojekt. Byggherren är oftast fastighetsägaren, men kan i vissa fall även vara brukaren av en annans fastighet. Byggherrerollen är kopplad till ett strikt juridiskt ansvar som at se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt gällande föreskrifter. Byggherren har även ett stort ansvar att uppfylla samhälleliga krav.

Begreppet byggherre blandas ihop ibland ihop med beställare – vilket är den person eller företag som beställer arbete, ett begrepp som används i kontraktssammanhang.

Själva ordet byggherre är en mycket gammal benämning med anor från 1600-talet. Ordet herre fanns redan i fornsvenskan som en benämning för den som har hand om något, behärskar det.

Läs mer hos Byggherrarna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]