Åsa Lindell, nationell samordnare för klimatomställning, Byggföretagen.
Publicerat 15 juni, 2023

Byggföretagen vill ha utsläppstak

Åtgärder för cirkulära materialflöden och utsläppstak vid nybyggnation finns med på Byggföretagens önskelista till fredagens nationella klimattoppmöte.

Fredagen den 16 juni tar regeringen emot representanter från näringsliv, intresseorganisationer, civilsamhälle och akademi på det tidigare aviserade nationella klimattoppmötet.

Fastighetstidningen har tidigare skrivit om vad Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig vill ha upp på bordet – eltillförsel, energieffektivisering och cirkularitet.

[ Annons ]

Åsa Lindell, nationell samordnare för klimatomställning på Byggföretagen är en annan av mötesdeltagarna.

– Byggföretagen efterfrågar faktiska och resultatorienterade åtgärder som leder till en handlingskraftig klimatomställning, säger Åsa Lindell.

Hon konstaterar att bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en femtedel av Sveriges negativa utsläpp. Men sektorn har också en stora möjligheter att bidra till. Grönt stål och fossilfri cement är konkreta exempel på hur klimatomställning kan ske med fortsatt tillväxt, menar hon.

–  Samhällsbyggnadssektorn arbetar målmedvetet mot klimatneutralitet 2045. Nu behöver politiken växla upp. Bygg- och anläggningsbranschen behöver en trygg råvaruförsörjning, säker tillgång på fossilfri el och en kompetensförsörjning som utgår från det gröna teknikskiftet, säger Åsa Lindell.

Här är Byggföretagens uppmaningar inför klimatmötet:

• Inför utsläppstak vid nybyggnation. Här vill Byggföretagen att Boverkets författningsförslag om gränsvärden för klimatdeklarationer ska säkerställas för att möjliggöra en implementering 2025.

• Stötta energieffektivisering i det befintliga beståndet. Att utveckla och förstärka en grön ROT där åtgärder för energieffektiviseringar omfattas, och där både privatpersoner och bostadsrättsföreningar kan ta del, hoppas Byggföretagen på.

• Främja bevarande och underhåll av befintliga byggnader och anläggningar. Här vill man att det görs en översyn av krav vid ombyggnad eller ändring av byggnad för att underlätta transformation av byggnader i stället för rivning.

• Underlätta för cirkulära materialflöden och återbruk genom att se över lagstiftning och definitioner för avfall och säkerställ ett regelverk som gör det enkelt och tidseffektivt för att cirkulera material och schaktmassor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]