Publicerat 15 oktober, 2021

Byggfakta börjar i dag handlas på Nasdaq Stockholm

Byggtjänstebolaget Byggfakta börjar i dag den 15 oktober att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien handlas med kortnamnet BFG på segmentet Largecap.

Byggfakta tillhandahåller marknadsdata och analys för den europeiska byggindustrin.

Teckningskursen är 75 per aktie. Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier för 3,3 miljarder kronor och befintliga aktier för 4,2 miljarder kronor.

Ankarinvesterare är AMF, Danica Pension Livsforsikring, Didner & Gerge Fonder, Första AP-Fonden, Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden som har åtagit sig att teckna aktier för 3,1 miljarder kronor.

Byggfaktas nuvarande storägare är SSCP Bygger och Bock Capital EU Luxembourg Tricycle som indirekt kontrolleras av Stirling Square Capital Partners och TA Associates.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]