[ Annons ]

Publicerat 1 december, 2015

Bygget av campus Albano igång

På måndagen gick startskottet för campus Albano. När området står klart blir Albano ett vetenskapligt nav i form av ett campus för 15 000 studenter och forskare med universitetslokaler, cirka 1 000 studentbostäder och plats för kommersiell service. 

På plats för att markera byggstarten av campus Albano fanns ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård, rektorerna för SU och KTH Astrid Söderbergh Widding och Peter Gudmundson, Akademiska Hus VD Kerstin Lindberg Göransson, Svenska Bostäders VD Pelle Björklund samt vice kårordförande Isabella Hagnell (SUS) och kårordförande Pontus Gard (THS).

[ Annons ]

Fakta: Campus Albano

Campus Albano blir en knutpunkt i ett samlat universitetsområde som sträcker sig från Stockholms universitet i norr, gamla Konstfack med Stockholms dramatiska högskola vid Gärdet i öst, via områdena för Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och KTH över till Hagastaden med Karolinska Institutet i väst.
Planägare: Stockholms stad
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna) Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen och Co Architects
Planerad inflyttning bostäder: 2019
Planerad inflyttning universitetslokaler: 2020

– För att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation så behövs det attraktiva campusmiljöer där människor och idéer kan mötas. Albano kommer vara en viktig mötesplats för forskare och studenter från hela landet och hjälpa till att stärka vår internationella attraktionskraft, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I takt med att Stockholms universitet och KTH växer behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka, med varandra och med det omgivande samhället. Totalt kommer cirka 100 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas på området.

Förutom att Albano ska bli en attraktiv kunskapsmiljö med utbildnings- och forskningslokaler, kommer även cirka 1 000 bostäder för studenter och forskare att byggas på området samt lokaler för kommersiell service som restauranger och caféer. En mångfald av verksamheter bidrar till att skapa en levande stadsmiljö under dygnets alla timmar.

– Att bygga campus Albano med1 000 klimatsmarta student- och forskarlägenheter ligger helt i linje med vår målsättning att skapa fler hem för unga. Att dessutom skapa ett område med liv och rörelse under dygnets alla timmar i direkt anslutning till universiteten ser vi som oerhört positivt, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]