[ Annons ]

För två år sedan godkändes AF Bostads planer på att bygga minibostäder för unga i Lund. Nu är bygget av 22 lägenheter mellan 10 och 40 kvadratmeter igång.
Publicerat 20 mars, 2014

Bygget av billiga minibostäder igång i Lund

För två år sedan godkändes AF Bostads planer på att bygga minibostäder för unga i Lund. Nu är bygget av 22 lägenheter mellan 10 och 40 kvadratmeter igång.

– Utvecklingsprojektet Bokompakt är ett yteffektivt, hållbart boende på liten yta. Utan att göra avkall på kvalitet vill vi utmana dagens byggnormer och sänka boendekostnaderna. Vi vill utveckla framtidens studentbostäder och skapa bättre förutsättningar för unga på bostadsmarknaden, säger Henrik Krantz, VD AF Bostäder.

[ Annons ]

Såhär kommer husen med de 22 minibostäderna att vara placerade.
Såhär kommer husen med de 22 minibostäderna att vara placerade.

AF Bostäder har länge kämpat för att få uppföra sina minibostäder i Lund. För två år sedan invigdes en första pyttelägenhet på endast 8,8 kvadratmeter som kom till stånd genom ett tillfälligt bygglov, därefter sade Boverket nej till fortsatta satsningar. Men beslutet överklagades, och Mark- och miljödomstolen beviljade samma år AF Bostäder rätten att uppföra 22 minibostäder även om de inte uppfyller de tillgänglighetskrav som gäller för nyproduktion.

Nu har uppförandet av 22 lägenheter på mellan 10 och 40 kvadratmeter satt igång. Projektet Bokompakt ska på sikt utgöra underlag i en studie kring hur AF Bostäder och andra bostadsföretag kan bygga bättre och billigare.

Bokompaktlägenheterna är planerade med hjälp av en referensgrupp bestående av studenter. I projektet utvärderas ett flertal aspekter av boendet, bland annat storleken och boendeformen Kompisboende samt hur viktigt studenterna tycker det är med ett billigt boende. Utvärderingen sker i samarbete med en bostadsforskare på Lunds universitet.

AF Bostäder har som uppgift att tillhandahålla billiga bostäder för unga. Bokompakt är ett sätt för AF Bostäder att utveckla bostäder med lägre månadskostnad, vilket är ett reellt och stort behov.

– Det innebär inte att alla våra bostäder kommer att utformas så här, även om regelverket skulle möjliggöra det. Vi fortsätter att bygga studentbostäder utifrån ordinarie byggkrav. För närvarande har vi 370 boenden under produktion. Men faktum är att mindre strikta regler för byggande av studentbostäder skulle skapa bättre förutsättningar för unga på bostadsmarknaden och därmed också gynna bostadsmarknaden i stort, säger Henrik Krantz.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]