[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 8 mars, 2022

Byggbranschen vill ha nytt investeringsstöd

Drygt tre fjärdedelar av branschen vill ha tillbaka investeringsstödet, men då i delvis annan utformning. Annars kommer många att skala ned eller upphöra med bostadsbyggandet framöver.

I en rapport från Byggfakta, som presenteras på onsdag, har man sammanställt resultatet av en enkätundersökning hos branschen kring effekterna av avskaffandet av investeringsstödet till byggande av hyresrätter och studentbostäder. Nästan åtta av tio (78%) tror att det slopade investeringsstödet kommer att leda till minskat bostadsbyggande.

– På en del ställen, kanske främst små orter utanför storstadsregionerna där befolkningen minskar, verkar stödet ha varit helt avgörande för att man skulle våga sätta spaden i marken. Där blir nog förändringen bestående. I storstadsregionerna och i de större städerna finns en annan dynamik och efterfrågan, där lär nog det långsiktiga byggandet påverkas mindre, säger Tor Borg, Analyschef på Byggfakta.

[ Annons ]

Även om det finns skillnader mellan företagen så är det en ganska klar bild som visar sig. Åtta av tio (78%) svarande vill ha tillbaka investeringsstöden, en majoritet av dessa vill dock se en annan utformning. Det man främst vänder sig mot i det tidigare upplägget är långa handläggningstider, krångliga villkor och att både beviljande och utbetalning kommer sent i processen.

Kritik riktas också mot villkoren, krav på lägenhetsstorlekar, de stipulerade hyresnivåerna, den regionala fördelningen och ersättningsnivåerna. Den mest genomgripande kritiken riktas dock mot de ständiga förändringar som gjorts och görs, och som omöjliggör en långsiktig planering.

Enligt Tor Borg finns det ett visst samband mellan bedömningen av hur det egna byggandet kommer att påverkas och svaret på om man vill ha tillbaka stöden eller inte.

– Men det är inget perfekt samband, till exempel bedömer 15% av de som vill ha tillbaka stödet att avvecklingen inte kommer att påverka deras planer.

Tre fjärdedelar av de svarande har något pågående projekt som kommer att genomföras som planerat, knappt hälften av dessa väntas dock bli mindre lönsamma och i flera fall ändrar man utformningen. Sex av tio svarande har något pågående projekt där man avvaktar/bromsar in eller lägger ned. 

– Tittar man närmare på vilka det är som säger att de kommer att skala ned byggandet så är andelen högre bland allmännyttan än bland de privata företagen. Den är också högre bland företag med få anställda än bland de större företagen. Slutligen så är den också högre bland företag som endast är verksamma utanför storstadsregionerna, säger Tor Borg.

Urvalet till undersökningen utgjordes av de byggherrar, beställare och projektledare som finns rapporterade under flerbostadshus och studentbostäder i Byggfaktas databas. Svaren i enkäten samlades in via webbformulär, och gav en svarsfrekvens på 11 procent. Även om undersökningen inte gör anspråk på att vara fullständigt representativ och svarsfrekvensen kan förefalla något låg, menar Tor Borg att spridningen bland svarande är tillräckligt stor för att enkäten ska kunna sägas avspegla hela branschen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]