[ Annons ]

Flera av nästa års bristyrken finns inom bygg- och fastighetssektorn.
Publicerat 9 december, 2015

Byggbranschen driver tillväxten på arbetsmarknaden

55 000 nya jobb väntas skapas i Stockholms län till och med nästa år. Det är byggbranschen som driver på tillväxten – samma bransch där flera av framtidens bristyrken finns.

Tillväxten är stark i Stockholms län och arbetsgivarna är allt mer optimistiska inför framtiden. 55 000 nya jobb skapas i länet till och med 2016, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. Stockholm fortsätter att vara rikets sysselsättningsmotor.

[ Annons ]

Jobbtillväxten i länet drivs framför allt av byggverksamhet och delar av privat och offentlig tjänstesektor enligt Arbetsförmedlingens prognos.

– Stockholm är drivande i den svenska tillväxten, vilket så klart är glädjande. Länet står för närmare hälften av landets sysselsättningsökning enligt prognosen, säger Therese Landerholm, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Totalt tillkommer 55 000 nya jobb i länet till och med 2016.

Befolkningen i Stockholms län fortsätter att öka vilket driver tillväxten av jobb och av arbetskraft. Tack vare det gynsamma läget påverkas inte arbetslöshetsnivån nämnvärt utan väntas ligger kvar på 6,1 procent i slutet av 2016.

– Många arbetsgivare upplever det allt svårare att rekrytera. Tack vare inflödet av nyanlända finns det nu möjligheter att dämpa vissa av dessa brister och därmed öka tillväxten, säger Pia Ackmark, marknadschef Arbetsförmedlingen Stockholm-Gotland.

Här är ett urval yrken där Arbetsförmedlingen förutspår brist respektive överskott på arbetsmarknaden under nästa år:

Bristyrken Överskottsyrken
Bagare/konditorer Banktjänstemän
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Brevbärare
Civilingenjörer, bygg och anläggning Ekonomiassistenter
Förskollärare Försäljare, dagligvaror
Installationselektriker Försäljare, fackhandel
Kockar Grovarbetare inom bygg och anläggning
Mjukvaru- och systemutvecklare Löne- och personalassistenter
Sjuksköterskor (grundutbildade) Personliga assistenter
Socialsekreterare Vaktmästare
Undersköterskor Vårdbiträden

Fakta: Arbetsförmedlingens prognos

Prognosen bygger på intervjuer med 1 400 arbetsgivare i Stockholms län, både inom privat och offentlig sektor. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare. Svarsfrekvensen i höstens undersökning var 74 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]