Trots konjunkturavmattningen räknar internationella byggbolag med växande orderböcker under 2012. Det visar en ny undersökning från KPMG. Infrastrukturprojekt och stark efterfrågan från kunder inom energisektorn driver efterfrågan.
Publicerat 8 februari, 2012

Byggbolagen ser ljust på framtiden

Trots konjunkturavmattningen räknar internationella byggbolag med växande orderböcker under 2012. Det visar en ny undersökning från KPMG. Infrastrukturprojekt och stark efterfrågan från kunder inom energisektorn driver efterfrågan.

Den nya studien KPMG Global Construction Survey 2012 bygger på intervjuer med 161 byggbolag från hela världen, inklusive Norden och Sverige. Optimismen är störst i Asien, men även de europeiska byggarna ser ljust på framtiden. Hela 50 procent av de tillfrågande europeiska bolagen tror trots den försämrade konjunkturen på växande orderböcker, medan bara 13 procent tror på ordernedgång under det kommande året.

[ Annons ]

– Den försämrade globala ekonomin har ännu inte påverkat byggbolagen i någon större omfattning. De svenska bolagen hade en bra avslutning på 2011. Men byggsektorn ligger sent i konjunkturcykeln, så man ska inte dra för säkra slutsatser om framtiden, säger George Pettersson, ansvarig för byggbranschen på KPMG i Sverige.

Även när det gäller lönsamheten är företagen försiktigt positiva. Av byggbolagen i undersökningen tror 75 procent att marginalerna i kommande projekt kommer att bli lika hög eller högre än i de projekt man arbetar med för närvarande.

– Även flera svenska bolag signalerar att de prioriterar lönsamhet för tillfället, säger George Pettersson.

En tydlig internationell trend är att kunder inom energisektorn driver efterfrågan inom byggbranschen. Hela 41 procent av de tillfrågade tror på ökad efterfrågan från energisektorn under 2012. Det kan handla om byggen av allt från oljeplattformar och gasledningar till vindparker. Även bostads-, gruv- och infrastrukturprojekt som vägar, broar och järnväg hör till det kommer att växa under 2012, enligt undersökningen.

– Även här i Norden är stora infrastrukturprojekt som förbifart Stockholm viktiga för byggsektorn. En fördel i Norden är våra stabila statsfinanser. I Sydeuropa gör budgetåtstramningar att stora infrastrukturprojekt skjuts på framtiden. Det kommer att drabba byggbranschen i dessa länder, säger George Pettersson.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]