Publicerat 20 maj, 2021

Byggbolagen planerar ökad robotautomatisering i framtiden enligt undersökning – ABB

En överlägsen majoritet av byggbolagen möter brist på yrkeskompetens och planerar att införa eller öka användningen av robotar och automation under nästa decennium. Det framgår av ABB:s senaste byggbranschundersökning med 1 900 utfrågade byggbolag.

91 procent av bolagen uppger sig stå inför en brist på yrkeskompetens det kommande decenniet, samtidigt som 44 procent redan nu upplever svårigheter att rekrytera till byggnadsarbeten.

Medan andra branscher som bil och tillverkning har en hög robotautomatisering, är inte samma trend påtaglig inom byggbranschen. Men undersökningen visar att även byggbolagen nu rör sig i denna riktning. 81 procent av byggbolagen svarade att de tänker införa eller öka användningen av robotar och automation under det kommande årtiondet. Andelen byggbolag som redan nu använder robotar uppgår till 55 procent. Motsvarande andelar för bil och tillverkning är 84 respektive 79 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]