[ Annons ]

Vart tredje byggbolag upplever att konkurrensen hämmas vid upphandlingar. Trots detta uppger två av tre bolag att de inte kartlägger riskerna för korruption och oegentligheter inom branschen. Det visar Entreprenadbarometern från PwC där svenska bygg- och anläggningsbolags syn på den egna branschen har studerats.
Publicerat 7 mars, 2011

Byggbolag upplever bristande konkurrens vid upphandlingar

Vart tredje byggbolag upplever att konkurrensen hämmas vid upphandlingar. Trots detta uppger två av tre bolag att de inte kartlägger riskerna för korruption och oegentligheter inom branschen. Det visar Entreprenadbarometern från PwC där svenska bygg- och anläggningsbolags syn på den egna branschen har studerats.

Bolagen tycks vara väl rustade inför kommande pensionsavgångar och många företag är positivt inställda till att anställa utländska tjänstemän för att täcka upp kommande personalbehov.

[ Annons ]

– Att 31 procent av byggbolagen tycker att marknaden störs av bristande konkurens måste ses som ett underbetyg. Inte minst med tanke på det arbete och den uppmärksamhet som konkurrensdiskussionen har haft inom entreprenadmarknaden.  Undersökningen visar tydligt att det krävs ytterligare insatser för att förbättra marknadens funktionssätt, menar Helena Ehrenborg, branschansvarig Entreprenad vid PwC i Sverige.

Undersökningen visar även att hela 67 procent av företagen inte genomför riskanalyser kring korruption och oegentligheter inom branschen. 22 procent anser till och med att det inte föreligger några risker överhuvudtaget för korruption inom branschen.

– Synsättet på korruptionsfrågor måste tydligare genomstyra verksamheten. Dessa frågor behöver ta större plats är tydligt då resultaten visar att knappt hälften av respondenterna känner ett engagemang från ledningen i dessa frågor och att det finns etiska regler och policys, menar Helena Ehrenborg.

Samtidigt så ger även undersökningen positiva resultat. Trots den allmänna diskussionen kring bristande framförhållning inför fyrtiotalisternas uttåg från arbetsmarknaden så visar det sig att 7 av 10 branschföretag anser sig vara väl förberedda för kommande pensionsavgångar. Många företag blickar nu utanför Sverige för ny kompetens där 67 procent av de tillfrågade är beredda att ta in utländska tjänstemän.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]