[ Annons ]

Förra året ökade bostadsbyggandet med drygt 20 procent då 40 500 bostäder påbörjades. I år kommer ännu fler bostäder än så att börja byggas, det visar Bostadsmarknadsenkäten för 2015 från Boverket. Se filmpresentationen här.
Publicerat 18 maj, 2015

Byggandet tilltar men bostadsbristen består

Förra året ökade bostadsbyggandet med drygt 20 procent då 40 500 bostäder påbörjades. I år kommer ännu fler bostäder än så att börja byggas, det visar Bostadsmarknadsenkäten för 2015 från Boverket. Se filmpresentationen här.

[ Annons ]

Video: Presentation av resultaten från bostadsmarknadsenkäten och Boverkets indikatorer för bostadsbyggande. Filmen kommer från Boverket.

Bostadsbyggandet tilltar
Förra året påbörjades byggandet av cirka 40 500 bostäder, vilket var en ökning med 20 procent från året innan. Nu tilltar bostadsbyggandet ännu mer. Det visar Boverkets undersökning Bostadsmarknadsenkäten 2015 som bygger på underlag från samtliga av landets 290 kommuner.

Byggandet förväntas öka snabbt under 2015. 47 500 bostäder påbörjas i år enligt myndighetens prognos. Nästa år påbörjas drygt 50 000 bostäder. Det är i synnerhet hyresrätter som förväntas öka. Bara i år påbörjas 21 000 hyresrätter. Många av dem tillkommer genom ombyggnader av till exempel kontor och vindar.

Majoriteten har underskott
Men även om byggandet tilltar, så väntas även underskottet på kommunernas bostadsmarknader att fortsätta. Av landets 290 kommuner bedömer 183 att det råder ett underskott på bostäder på marknaden. Det är 27 kommuner fler än i 2014 års bostadsmarknadsenkät. Det finns framför allt ett behov av billiga och små bostäder.

Allmännyttan säljer och bygger nytt
Boverkets sammanställning visar också att försäljningstakten av kommunalt ägda bostäder har minskat. Cirka 4 000 allmännyttiga bostäder såldes under år 2014. Det är drygt 60 procent färre än år 2013. Samtidigt ökade det allmännyttiga bostadsbeståndet med cirka 2 500 bostäder under år 2014.

Fler detaljplaner antas
Uppföljningen för 2014 visar bland annat att mer än hälften av kommunernas gällande översiktsplaner har antagits de senaste två mandatperioderna. Det finns en fortsatt uppåtgående trend av antalet antagna detaljplaner. Överklaganden av lov och förhandsbesked är lågt. När det gäller tillsynsbeslut överklagas färre men fler upphävs.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]