Publicerat 20 juli, 2022

Byggandet rullar på trots motvind – Byggstartsindikatorn

Byggandet rullar på trots motvind, visar Byggfaktas senaste mätning för Byggstartsindikatorn.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg under juni med 0,8 procent, något lägre än förra månadens uppgång på 1,1 procent (reviderat från 1,0 procent). Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 9,9 procent, en uppgång från förra månadens notering som var 9,1 procent (reviderat från 8,2).

- Byggandet ökade även under juni, enligt Byggstartsindikatorn. Den senaste tidens signaler
om framskjutna och inställda byggprojekt har därmed ännu inte satt några tydliga spår i
byggstartsstatistiken. Antalet byggstartade projekt minskar dock vilket antyder att
indikatoruppgången snarare beror på ökade kostnader än på ökad aktivitet. Sannolikt dröjer
det ytterligare någon månad innan vi får se en inbromsning i byggstartsindikatorn, säger Tor
Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortfarande ökar. Under juni steg bostadsindikatorn med 0,5 procent jämfört med 1,4 procent (reviderat från 1,3 procent) månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8,0 procent att jämföra med det uppreviderade utfallet på 8,7 procent (reviderat från 8,0 procent) för maj.

- Bostadsbyggandet fortsätter öka men ökningstakten verkar ha avtagit något de senaste
månaderna. Ökningarna verkar dock till viss del hänga ihop med stigande kostnader och inte
ökad byggaktivitet. Antalet projekt som är under planering har ökat kraftigt det senaste året,
om de förverkligas kommer bostadsbyggandet fortsätta öka. Å andra sidan har
förutsättningarna för dessa projekt ändrats radikalt när det gäller efterfrågan, finansiering
och kostnader. Det är därför högst osäkert hur många projekt som kommer att genomföras
enligt plan, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.


Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]