– Okunskap kommer inte att vara en godtagbar förklaring när det efter en allvarlig brand konstateras att en panel med polyetenkärna har använts på en byggnad i Sverige när man känner till vad som hände i Grenfell Tower. Så skriver Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen i hans stora genomgång på fastighetstidningen.se.
Publicerat 5 april, 2019

Bygg bort brandrisken

Brandsäkerhet i fastigheter är på tapeten igen efter flerbostadsbranden i Skövde i januari. Det kan därför finnas anledning för fastighetsägare att se över sina fastigheter så att man minskar riskerna.

Efter katastrofen i Grenfell och den senaste flerbostadsbranden i Skövde har debatten brandsäkerhet och cellplastens lämplighet som isoleringsmaterial i fasaden bubblat upp igen. Det är ingen hemlighet att materialet är lättantändligt. Men det är samtidigt ett effektivt och billigt alternativ, vilket gör det vanligt förekommande i svenska fastigheter.

[ Annons ]

– Så länge man byggt rätt så som man projekterat så kan man luta sig mot att vi har bra brandkrav vid byggnation i Sverige. Men är man osäker bör man undersöka det närmre, eller rådgöra med räddningstjänsten, säger Lars Brodin, Brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Är fasadlösningen, med eller utan cellplast, rätt utförd så har de som vistas i fastigheten tillräckligt med tid för att utrymma. Däremot kan det bli tal om egendomsskador, vilket kan bli kostsamt. Det kan därför vara värt en extra översyn.

 

Att tänka på som Fastighetsägare

  • Få bort löst brännbart material, exempelvis kartonger eller skräp som kan bli bränsle för en anlagd brand, från innergårdar eller andra utvändiga utrymmen i anslutning till fastigheten.
  • Placera ej bänkar, soptunnor, sandlådor eller större brännbara föremål intill fasaden.
  • Bygg skärmtak i svårantändligt material.
  • Öka synligheten genom att hålla buskar och växtligheter korta och genom god belysning runt fastigheten för att minska risken att brand anläggs.
  • Håll ordning inomhus. Mycket emballage, skräp i förråd och soprum invändigt utgör en onödig brandbelastning. Håll dessa så fria som möjligt från onödigt brännbart material. Trasiga kontakter och klämda sladdar i fastigheten kan vara strömledande och kan också orsaka bränder
  • Byggnaden är indelad i ett antal så kallade brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. Eventuella åtgärder som t.ex. håltagning i en brandcellsgräns måste utföras med fackkunskap så att inte funktionen förstörs. Dörrarna ska hållas stängda eller uppställda med en magnethållare som släpper vid ett automatiskt brandlarm.

(Källa MSBs rapport ”Minska risken för anlagda bränder”)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]