Publicerat 25 maj, 2021

Budgivare påkallar extra stämma i Tre Kronor Property för val av ny styrelse

Aktieägarna i fastighetsbolaget Tre Kronor Property kallas till extra bolagsstämma den 17 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Den extra stämman har påkallats av Svenska Handelsfastigheter som kontrollerar 89,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter fullföljande av uppköpserbjudandet.

Budgivaren Svenska Handelsfastigheter föreslår att en ny styrelse ska väljas i Tre Kronor. Nyval föreslås av styrelseledamöterna Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss med Lennart Sten som styrelseordförande. Samtliga tre personer representerar Svenska Handelsfastigheter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]