Byggemenskapen Gården utvecklar ett flerbostadshus i Uppsala, med 23 lägenheter. Illustration: Andreas Martin-Löf
Publicerat 25 juni, 2018

Bubblande byggemenskaper

Startsbesked för bostäder i Göteborg och ett nytt pilotprojekt i Stockholm. Nu ökar intresset för byggemenskaper.

Ett nytt pilotprojekt för byggemenskaper har startats i Stockholm, samtidigt som Göteborgs stad fortsätter sin satsning med beslut om 40 nya lägenheter i centrala Göteborg.

[ Annons ]

Några veckor efter vårt reportage om byggemenskaper i Fastighetstidningen nr 3 2018, reste Peter Eriksson till Tübingen i Tyskland, där hälften av alla nybyggda bostäder uppförs som byggemenskaper. Målet var att studera hur man kan göra det enklare att driva byggemenskaper i Sverige.

– Jag tycker att det är ett intressant alternativ även i Sverige. Byggemenskaper har sociala dimensioner som skapar möjligheter att göra sitt boende till något mer än bara bostad och dessutom är det också ett sätt att hålla ner kostnaderna, sa han då.

Staffan Schartner, ordförande i Föreningen för Byggemenskaper, säger att intresset för byggemenskaper ökar i flera led. Han menar att byggemenskaper kan skapa en stabilare bostadsmarknad.

– Eftersom vi inte satsar på subventionerade bostäder i Sverige, så måste vi få ner vinstmarginalerna och fastighetspriserna på något annat sätt.

Och allt fler blir intresserade av att starta byggemenskaper, menar han.

– Men det är fortfarande för mycket pionjärarbete. I Sverige måste man göra allting som om det görs för första gången. Det kräver mycket energi.

Katja Jahn, ordförande i Byggemenskapen Gården i Uppsala, håller med om att utvecklingen är positiv, men poängterar att de begränsade finansieringsmöjligheterna är en stor bromskloss.

– Vi brinner ju för det här och ser mycket positivt på att kännedomen om byggemenskaper ökar. Det måste dock skapas bättre förutsättningar för oss som går i bräschen. Som det är nu måste vi ta stora ekonomiska risker eftersom bankerna inte vågar låna ut det kapital som krävs.

Regeringen mottog i december 2017 ett förslag om att underlätta finansieringen med hjälp av statliga kreditgarantier, villkorade topplån och startbidrag. Staffan Schartner tror att det är ett steg i rätt riktning.

– Startbidraget behövs, men jag tror att kreditgarantier är det viktigaste för byggemenskaper. Det gör störst skillnad i de mest kritiska lägena, säger Staffan Schartner.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]