[ Annons ]

Brister på ytskikt och på tätskikt bakom kakel och klinkers i våtutrymmen, står för nästan 30 procent av alla vattenskador i svenska hem. Det framkommer i ett test som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) utfört på uppdrag av Länsförsäkringar.
Publicerat 11 mars, 2011

Brister i tätskikt orsakar 30 procent av vattenskadorna

Brister på ytskikt och på tätskikt bakom kakel och klinkers i våtutrymmen, står för nästan 30 procent av alla vattenskador i svenska hem. Det framkommer i ett test som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) utfört på uppdrag av Länsförsäkringar.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitu (SP) har funktionsprova de tätskiktsfolier som idag används i kakel- och klinkervåtrum, i synnerhet i trähus. Detta enligt en ny europeisk provningsmetod som är tuffare och som kommer att införas av Byggkeramikrådet (BKR) den första januari 2012. I Sverige är det BKR som utfärdar nationella branschgodkännanden för keramiska tätskiktssystem. Tätskiktsfolierna som blev branschstandard förra året är idag godkända enligt BKR:s nuvarande provningsmetod.

[ Annons ]

I undersökningen framkom att tätskiktsfoliesystemen läckte, en del mer än andra. Provningen visar att folierna fungerar, men att det ställs stora krav på skarvteknik och montering för att foliesystemen ska klara den kommande provningsmetoden och den tänkta livslängden.

– Hittills finns få konstaterade skador i våtutrymmen med tätskiktsfolier. Men det är ändå olyckligt att det här resultatet kommer fram först nu när tätskiktsfoliesystemen redan används. Det visar hur viktigt det är att man använder sig av tillräckligt bra provningsmetoder innan nya byggmaterial införs. Tätskiktsfolierna godkändes av BKR i syfte att minska vattenskadorna vilket vi varmt välkomnade. Men resultatet visar att det finns vissa risker för vattenskador även med dessa tätskiktssystem. Vi hoppas nu att provresultatet ska hjälpa de tillverkare som behöver utveckla sina system, säger Roger Andersson, skadeexpert på Länsförsäkringar och fortsätter:

– Bostadsägare och entreprenörer inom byggbranschen måste kunna vara trygga med att de godkända byggmaterial som används fungerar. Det är därför positivt att byggkeramikbranschen i höstas beslutade att övergå till den nya tuffare provningsmetoden från och med nästa år.

Våtutrymmen används olika mycket och skillnaden på belastning är stor beroende på om man har en duschkabin, ett badkar eller om man duschar direkt på golvet. Dessutom måste tätskikten oavsett typ, vara korrekt monterade.

En fråga som ofta kommer i samband med en skada är vem som bär ansvaret och tar de ekonomiska konsekvenserna.

– Bostadsägare ska inte behöva stå för eventuella kostnader som uppkommer, oavsett om det är fel i själva utförandet eller på materialet. Här måste vi nu som försäkringsbolag också bli bättre på att informera byggkeramikbranschen om de skador som inträffar och vad de beror på, säger Roger Andersson.

Med anledning av detta diskuterar nu Länsförsäkringar och byggkeramikbranschen konkreta åtgärder till följd av testresultatet. Det gäller till exempel ansvarsfrågor, systemutveckling, testmetoder och återkoppling av skador från Länsförsäkringar till branschen för att underlätta utveckling av systemen.

– Skadeförebyggande arbete som gynnar våra kunder är en självklar del av vår vardag på Länsförsäkringar. Eftersom vi försäkrar vartannat hushåll i Sverige känner vi ett stort ansvar för att kunder inte ska drabbas av onödiga skador som både är kostsamma och ställer till problem, avslutar Roger Andersson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]