Omfattande rationaliseringar i postutdelningen har lett till så allvarliga kvalitetsbrister att ansvarig myndighet nu tillsatt en utredning.
Publicerat 24 maj, 2016

Brister i postutdelning sätts under lupp

Post- och telestyrelsen ska utreda kvalitetsbristerna i postutdelningen. Utredningen kommer dock inte att beröra den infekterade frågan kring fastighetsboxar.

Det är en extern konsultfirma som kommer att hålla i utredningen som initierats av PTS (Post- och telestyrelsen).

[ Annons ]

– Att vi gör detta just nu beror naturligtvis på att det dykt upp en rad problem. Det finns också risker att det uppstår ytterligare problem när tidningsdistributörer i allt högre utsträckning nu även ska börja dela ut brev. Där är det viktigt att arbeta förebyggande, säger Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS.

På myndighetens egen blogg nämns bland annat hur en kvinna missat kallelsen till ett viktigt läkarbesök. Sten Selander menar att det delvis är känt vad som ligger bakom dagens kvalitetsbrister.

– Ny teknik och nya arbetsmetoder har införts på en och samma gång, vilket påverkar kvaliteten när personalen ska anpassa sig.

Fastighetsägarnas näringspolitiska expert Rikard Silverfur anser att omsorgen om kunden uteblivit när Postnord genomfört sina rationaliseringar.

– Enligt SVT har klagomålen på Postnord ökat med över 50% på ett år. Det är en anmärkningsvärd ökning som vittnar om Postnords förändrade förhållningssätt till sina kunder och en förändrad syn på hur den samhällsomfattande posttjänsten ska utföras.

De nya arbetsmetoder som införts handlar dels om avancerade sorteringsmaskiner som i hög grad rationaliserat bort den sortering som brevbäraren tidigare gjorde. Dels att man i stor omfattning samordnat brev- och paketflöden.

Postnord framhåller ofta installation av fastighetsboxar som lösning på många av de problem som förknippas med utdelning. Är det något ni tar med i denna utredning?

– Nej, det är en fråga för sig. Där finns det heller inga okända faktorer. Där finns det klara regler för vad som gäller i våra allmänna råd. Det går inte att misstolka, säger Sten Selander.

Där står dock visserligen att läsa: ”PTS anser att det är angeläget att påskynda övergången till utdelning i fastighetsboxar i flerfamiljshus”, och att detta ska bekostas av fastighetsägaren.

Råd som möjligen kan tyckas stå emot Kristina Jonängs (C), som har regeringens uppdrag att göre en översyn av postlagstiftningen, uttalande att det inte går att ställa absoluta krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus.

Men det ska som sagt denna utredning inte handla om. Rikard Silverfur menar att kopplingen inte går att bortse ifrån.

– Det är Postnord, uppenbarligen med PTS goda minne, som beslutat att använda de icke bindande allmänna råden som en ursäkt för att slippa dela ut brev. Om PTS inte ser sin egen del i detta eller inte förmår att koppla ihop ökade klagomål med Postnords aggressiva agerande mot boende och fastighetsägare  är det djupt oroande, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]