Per Törnqvist
Publicerat 6 juli, 2018

”Bristen på rätt kompetens är stor”

Per Törnqvist blir ansvarig över tre nya avdelningar när konsultbolaget Ebab samordnar ett nytt affärsområde för projekt i tidiga skeden.

Vad blir din huvudsakliga uppgift som affärsområdeschef?

[ Annons ]

Vi skapar tre nya avdelningar. En avdelning med specialister inom projektutveckling och strategiska inköp, en avdelning för kalkyltjänster, samt vår miljöavdelning bestående av specialister inom bland annat miljöklassning och hållbarhet. Min uppgift som affärsområdeschef blir att samordna dessa specialistavdelningar.

Vad blir er största utmaning?

Marknaden är ansträngd och bristen på rätt kompetens är stor. Vårt mål är att växa så att vi når vårt mål om att vara minst 60 specialister med fokus på projektutveckling till 2021.

Och de ambitionerna bromsas inte av det dalande bostadsbyggandet?

Självklart kommer vi påverkas av att efterfrågan för nybyggda bostadsrätter minskar. Man startar inga nya sådana projekt just nu. Men vi har en bred verksamhet med fastighetsägare inom nyproduktion av hyresrätter och andra områden som vård, omsorg och kontorsfastigheter. Där fortsätter byggtakten i minst lika hög takt som tidigare. Vi utvecklar och anpassar oss till den verklighet vi lever i.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]