[ Annons ]

Mats Green Foto: Fredrik Wennerlund
Publicerat 1 februari, 2018

”Bristen på bostäder är grundproblemet”

I går presenterade Fastighetsägarna en rapport om hur man kan bedriva en bättre social bostadspolitik. Hur ställer sig då politiken till dessa förslag? Först ut att kommentera är Mats Green, bostadspolitisk talesperson för Moderaterna.

En av de största samhällsutmaningarna Sverige står inför idag är den växande bostadskrisen. Bostadskrisens konsekvenser påverkar alla andra politikområden och slår allra hårdast mot svaga grupper i samhället.

[ Annons ]

Fastighetsägarnas rapport tar upp ett viktigt och angeläget ämne som har kommit att prägla den svenska politiska debatten allt mer. Det finns anledning för politiken att beakta nya former av stödsystem för att utsatta grupper ska kunna ha möjlighet att hyra eller äga ett boende. I det arbetet är rapporten ett välkommet bidrag.

Man får dock inte komma bort från det ofrånkomliga grundproblemet, det vill säga bristen på bostäder i Sverige. Det mest prioriterade just nu på bostadspolitikens område är öka bostadsbyggandet. Alla diskussioner om fördelning av bostäder måste utgå från att det i första hand behövs fler bostäder att fördela.

Samtliga partier måste vara beredda att lyfta på alla stenar och släppa sina heliga kor för att vi ska kunna skapa förutsättningar för fler bostäder i Sverige. Vi kommer dock alltid behöva särskilda insatser för att garantera svaga gruppers tillträde till bostadsmarknaden. Idag återfinns flertalet mekanismer och stödsystem, men det finns goda skäl att införa fler verktyg, något som Fastighetsägarnas rapport understryker.

Det är av stor vikt att politiken stärker stödet för att de som lever med små marginaler lättare ska kunna få en bostad. Vi delar Fastighetsägarnas principiella utgångspunkt om att subventioner på bostadsmarknaden ska riktas till de som behöver stöd för att få ett boende, och inte handla om ineffektiva subventioner till de som bygger.

Politiken måste bland annat eftersträva att fler ska kunna äga sitt eget boende. Det ägda boendet är i regel alltid billigare än det hyrda. Politiken behöver underlätta sparande, samtidigt som vi ser till att skapa stödfunktioner för de som vill ta sig in på ägarmarknaden. Moderaternas utgångspunkt i bostadspolitiken är att underlätta den sociala rörligheten och att även de som lever med små marginaler ska få de rätta förutsättningarna för att kunna äga sitt boende. Det finns bland annat anledning att titta närmare på Fastighetsägarnas förslag om att underlätta för fler att ta sig in på ägarmarknaden.

Läs mer:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/en-social-bostadspolitik-maste-fa-kosta/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/ingen-vill-tala-om-fattigbostader/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]