I Godisfabriken, Cloettas gamla område i norra Brynäs i Gävle, kommer det bland annat byggas 750 bostäder. Första inflyttningen är 2021 och hela området kommer vara klart runt 2028. Illustration: Gavlegårdarna/Nyréns Arkitektkontor
Publicerat 6 maj, 2019

Brist på bostäder men balans för kontor

Gävle fortsätter att växa och behovet av nya bostäder ökar. Men på kontorsmarknaden och även inom handeln är det just nu lägre aktivitet och även en del vakanser.

Näringsliv | Gävles befolkningsutveckling fortsätter vara positiv och vid slutet av 2018 var 101 455 personer folkbokförda i kommunen, vilket innebär en ökning med cirka 850 personer jämfört med slutet av 2017.

[ Annons ]

Kontor | Det råder i stort sett balans på kontorsmarknaden i Gävle. Det finns vissa vakanser men lokaler i goda lägen i centrum med omnejd är eftertraktade och hyrs ut relativt fort. När vakanser uppstår är det vanligt att lokalerna moderniseras och effektiviseras innan uthyrning och på så vis höja hyresnivån.

Det har inte varit någon större aktivitet vad det gäller nybyggnadsprojekt. Det senaste är Trafikverkets nya lokaler på Alderholmen där en befintlig industrifastighet renoverades och byggdes om till nya aktivitetsbaserade kontors-lokaler för cirka 300 personer.

Handel | Som i många andra städer möter centrumhandeln i Gävle hård konkurrens från externhandelsområdena. Både Hemlingby och Valbo har expanderat de senaste åren, men i dagsläget har det uppstått en del vakanser även här.

I slutet av 2017 såldes Valbo Köpcentrum till Eurocommercial. Säljare är European Shopping Centre Fund som köpte så sent som 2014. Köpeskillingen uppgick till 1,14 Mdkr och direktavkastningen uppgick till cirka 5,3 procent.

Bostäder | Behovet av bostäder i Gävle är fortsatt högt. Fram till år 2030 beräknar Gävle att det behöver byggas 10 000 nya bostäder. En viktig del i detta är att planerna på dubbelspår norr om Gävle blir verklighet.

Då Ostkustbanan kommer få en ny sträckning väster om Gävle möjliggör detta för en utveckling av Näringen där kommunen för något år sedan skrev avtal med regeringen om att bygga cirka 6 000 nya bostäder.

Ett annat område som exploateras är Gavlehov där det totalt planeras cirka 1 000–1 300 bostäder. En byggnad med cirka 180 hyreslägenheter är färdigbyggd och inflyttad. Grannfastigheten är under uppförande med ytterligare cirka 150 lägenheter.

Investeringsmarknad | Transaktionsmarknaden i Gävle är förhållandevis god och då främst gällande bostadsfastigheter.

Den största affären på senare tid är den portfölj som Heimstaden förvärvade av Gavlegårdarna förra året. Det var en portfölj om totalt 803 lägenheter, 566 lägenheter på Brynäs och 237 lägenheter i Sätra. Köpeskillingen uppgick till 589 miljoner kronor och direktavkastningen uppgick till cirka 4,3 procent. Bolaget har i och med detta köp byggt upp ett bestånd om cirka 1 500 lägenheter i Gävle.

Mikael Jonsson,
Svefa

Gävle hamn räknas som Sveriges tredje största containerterminal och med ett beslut från 2017 om att utbyggnad ska ske för att dubbelt så mycket gods ska kunna tas emot fortsätter den att växa i betydelse.
Foto: Gävle hamn

Högre kompetens genom högskolan

Fastpartner är väl etablerade i Gävle med ett bestånd av totalt 156 000 kvadratmeter, mestadels kontor kombinerat med lager och en del industrilokaler. Man äger även en del vård- och utbildningslokaler.

Fredrik Thorgren, regionchef för Fastpartner i Gävle, anser att det fortfarande är en bra efterfrågan på kontor i de centrala delarna av staden. Hyrorna är där mellan 1 700 till 2 000 kronor per kvadratmeter.

– Det beror inte minst på att vi fått inflyttning av en del myndigheters huvudkontor, som Svenska EFS-rådet, och även att Gävle blir allt mer intressant för olika konsultbolag. Sedan är vår uppfattning att Microsofts etablering i Gävle kommer bidra positivt till efterfrågan på lokaler.

Tack vare Högskolan i Gävle hittar företag numera fler med hög kompetens och enligt Fredrik Thorgren är den arbetskraften mer trogen än motsvarande i Stockholm eller Uppsala.

Störst fokus har Fastpartner just nu på att fylla Hemsta Företagspark, en före detta Ericsonfabrik som konverterats till olika verksamheter, som kontor, kontorshotell, gym och en av de större extremsport-anläggningarna i Norden.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]