[ Annons ]

Publicerat 2 september, 2015

Brist på attraktiv mark för bostäder

Norrporten är en av de aktörer som satsar i Östersund. En stad där transaktionsaktiviteten, förutom i bostadssektorn, är låg.

 

[ Annons ]

Näringsliv
Residensstaden i Jämtland, Östersund, har en svagt positiv befolkningsutveckling där invånarantalet passerade 60 000 under 2014. Stadens arbetsmarknad är bred med verksamheter inom både offentlig och privat sektor. Östersunds kommun är största offentliga arbetsgivare med tjänster inom framför allt vård och omsorg. Inom den privata sektorn dominerar handel och småföretagande inom en rad olika branscher.

I företagsparken Frösö Park har nyligen hotellet Quality Hotel & Resort Frösö Park öppnat.
I företagsparken Frösö Park har nyligen hotellet Quality Hotel & Resort Frösö Park öppnat.

Kontor
Östersunds centrum längs med Prästgatan och Storgatan utgör A-läge för kontor tillsammans med A4 Campus strax öster om centrum. Hyresnivåerna för moderna kontor i detta läge bedöms ligga inom intervallet 1 000–1 500 kronor per kvadratmeter men det förekommer nivåer därutöver. Marknaden för kontorslokaler är stabil och nybyggnationstakten är låg. Den tidigare flygflottiljen F4 har omvandlats till en modern företagspark kallad Frösö Park vars attraktivitet ökar. På området har ett fyrstjärnigt större hotell kallat Quality Hotel & Resort Frösö Park precis öppnat, som tillsammans med intilliggande Frösö Convention Center väntas locka större kongresser och evenemang till staden.

Handel
Enligt en rikstäckande undersökning av branschtidningen Market har Östersund landets bästa cityhandel, framförallt på grund av höga betyg i bemötande, trivsel och service. Återupp-förandet av Centralpalatset på Prästgatan är inne i sin slutfas och första butikerna öppnades i slutet på maj i år. Stadens största externhandelsområde Lillänge växer med flera nya butiker på kort tid, däribland ICA Kvantum och Stadium. Biltema och Toys R Us väntas öppna nya butiker inom kort. Utvecklingen av området kring dagens betongstation står dock stilla i väntan på nya tag i planprocessen. På Bangårdsgatan utförs aktiviteter för att öka attraktiviteten runt framförallt Storsjö torg.

Bostäder
Efter att byggnationstakten för bostäder i Östersund varit låg en längre tid har aktiviteten kring byggandet nu tagit rejäl fart. Behovet av lägenheter bedöms uppgå till 600–1 000 med lika fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter samt 300–500 egna hem. Faktorer som begränsar bostadsbyggandet är framförallt höga produktionskostnader, finansierings-svårigheter och brist på attraktiv detalj-planelagd mark. Genom garnisonsnedläggningen friställdes mark i centrala lägen för bland annat bostäder. Några exempel är Stadsdel Norr och Remonthagen där Skanska kommer att uppföra 300 nya hyreslägenheter åt Östersundshem. Efterfrågan på tomter har gjort att kommunens exploateringsområde Brittsbo utökas med ytterligare etapper tidigare än planerat.

Investeringsmarknad
Den senaste tidens turbulens på de europeiska marknaderna samt ett hårdare klimat kring bankernas finansieringsvilja bedöms ha resulterat i färre genomförda köp i Östersund. Transaktionsaktiviteten för de flesta fastighetstyperna kan betraktas som låg med undantag för bostäder där aktiviteten varit normal. De transaktioner som skett av bostadsfastigheter har till stor del gällt mindre hyresfastigheter mellan privatpersoner. Men intresset för att investera i centralt belägna bostadsfastigheter bedöms som stort. Efter Norrportens tidigare förvärv av fyra fastigheter från Dalripan fortsätter bolaget att investera i kontorsfastigheter i Östersund. Ytterligare 19 000 kvadratmeter samt 15 000 kvadratmeter byggrätter har förvärvats i samma område från Peab till ett underliggande bedömt fastighetsvärde om 275 miljoner kronor. Norrporten har med anledning av ovanstående påbörjat arbetet med att bygga upp en egen lokal organisation i Östersund.

Slutsats
Östersunds bostadsbrist utgör en viktig del i hur stadens näringslivs- och befolkningsutveckling kommer att se ut de kommande åren. För att företag ska kunna erbjuda arbeten och för att kunskap ska stanna inom regionen och skapa nya företag krävs det att fler bostäder byggs, både småhus och flerbostadshus. En förutsättning för detta är bland annat en ökad gemensam ambition för bostadsbyggande som är brett förankrad hos bland annat marknadsintressenter, politiker och allmänheten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]