Publicerat 29 mars, 2021

Brinovas valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i fastighetsbolaget Brinova kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Johan Ericsson, Anders Jarl, Lennart Mauritzson och Johan Tollgerdt. Anneli Jansson har avböjt omval. Nyval föreslås av Anna Nordström Carlsson som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Erik Selin.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]