Publicerat 25 mars, 2022

Brinovas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Brinova kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för 2021.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Erik Selin och styrelseledamöterna Johan Ericsson, Anders Jarl, Lennart Mauritzson, Anna Nordström Carlsson och Johan Tollgerdt.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]