Publicerat 25 februari, 2021

Brinova ökar förvaltningsresultatet med 15 procent i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Brinova redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna steg till 84,1 miljoner kronor (74,5), en ökning med 12,9 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 51,7 miljoner kronor (45,9), en ökning med 12,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 30,8 miljoner kronor (26,7), en ökning med 15,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 124,8 miljoner kronor (111,1). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 84,7 miljoner kronor (44,5) och värdeförändringar på derivat med 9,3 miljoner kronor (39,9).

Resultatet efter skatt blev 91,1 miljoner kronor (86,4), en ökning med 5,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,08 kronor (1,19), vilket innebär en minskning med 9,2 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas, i likhet med föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet steg till 26,14 kronor per aktie (23,04) vid årsskiftet, en ökning med 13,5 procent.

- Sammantaget under året har vi därmed tillfört vår fastighetsportfölj cirka 66 000 kvadratmeter bostäder och samhällsfastigheter till ett fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor. Vårt affärsfokus på attraktiva hyresbostäder och samhällsfastigheter som ger stabila kassaflöden gav en utmärkt utväxling 2020. Hyresbostäder och samhällsfastigheter uppvisar en fortsatt stor efterfrågan. Jag är övertygad om att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet och skapa värde åt våra intressenter 2021, kommenterar vd Per Johansson i bokslutet.

Brinova, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter84,174,512,9%
Driftöverskott51,745,912,6%
Förvaltningsresultat30,826,715,4%
Resultat före skatt124,8111,112,3%
Nettoresultat91,186,45,4%
Resultat per aktie, kronor1,081,19-9,2%
Substansvärde per aktie, kronor26,1423,0413,5%
Utdelning per aktie, kronor00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]