Publicerat 11 november, 2020

Brinova ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet, substansvärde om 24,8 kronor aktien

Fastighetsbolaget Brinova redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Angående Covid-19 menar Brinova att de finansiella effekterna har varit försumbara medan det operativt påverkat i vardaglig kontakt med hyresgäster och partners.

Hyresintäkterna uppgick till 77 miljoner kronor (71,1), en ökning med 8,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 51,6 miljoner kronor (49,1), en ökning med 5,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 33,3 miljoner kronor (30,5), en ökning med 9,2 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 37,3 miljoner kronor (44,1), en minskning med 15,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,46 kronor (0,61), vilket innebär en minskning med 24,6 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet per aktie låg på 24,8 kronor (22,1).

"Hyresbostäder och samhällsfastigheter uppvisar en fortsatt stor efterfrågan. De är därtill stabila och säkra tillgångsslag med stark kassaflödesgenerering. Brinova är idag väl positionerade att som närvarande långsiktig ägare och förvaltare kunna växa med samhällssegmentet och erbjuda ändamålsenliga bostäder", säger vd:n Per Johansson

Brinova, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter7771,18,3%
Driftöverskott51,649,15,1%
Förvaltningsresultat33,330,59,2%
Nettoresultat37,344,1-15,4%
Resultat per aktie, kronor0,460,61-24,6%
Substansvärde per aktie, kronor24,822,112,2%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]