Publicerat 15 juli, 2021

Brinova ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Brinova redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 95,5 miljoner kronor (75,5), vilket motsvarar en ökning med 26,5 procent mot föregående år. Att de blev högre är en effekt av förvärv, hyreshöjningar, nyuthyrningar och färdigställda projekt, framgår det av rapporten.

Driftnettot uppgick till 63,0 miljoner kronor (48,3), en ökning med 30,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 38,4 miljoner kronor (29,4), en ökning med 30,6 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 72,0 miljoner kronor (17,1), och per aktie 0,81 kronor (0,22). Orealiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter ingår med 50,5 miljoner kronor (3,1).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 28,35 kronor (23,99).

"Vi fortsätter vårt fokus på projektutveckling och på att utveckla konceptet Brinovastaden, där vi vill kunna erbjuda hyresbostäder och samhällsfastigheter i en attraktiv mix som ger värde för våra hyresgäster. Vår starka projektportfölj säkerställer att vi med lönsamhet kan uppnå våra tillväxtmål", säger vd Per Johansson.

Brinova, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter95,575,526,5%
Driftöverskott63,048,330,4%
Förvaltningsresultat38,429,430,6%
Nettoresultat72,017,1321,1%
Resultat per aktie, kronor0,810,22268,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor28,3523,9918,2%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]