Publicerat 27 april, 2021

Brinova ökade förvaltningsresultatet – projektportföljen stärktes med fem olika projekt

Fastighetsbolaget Brinova redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 96,9 miljoner kronor (74,8), en ökning med 29,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 56,8 miljoner kronor (46,2), en ökning med 22,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 32,9 miljoner kronor (27,3), en ökning med 20,5 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 75,7 miljoner kronor (15), en ökning med 404,7 procent mot föregående år. Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 36,1 miljoner kronor (12,2) och värdeförändringar på derivat med 21,4 miljoner kronor (-22,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,9 kronor (0,21), vilket innebär en ökning med 328,6 procent mot föregående år.

Brinovas fastighetsportföljsvärde ökade med 42 procent till 6 199,9 miljoner kronor (4 366,4).

Det långsiktiga substansvärdet steg till 29,96 kronor per aktie (23,59).

"Brinovas projektportfölj fortsätter att stärkas och vi har idag pågående projekt och framtida projektmöjligheter som tillsammans utgör nära 65 000 kvadratmeter. Under det första kvartalet startade vi upp inte mindre än fem olika projekt", uppger vd Per Johansson.

Brinova, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter96,974,829,5%
Driftöverskott56,846,222,9%
Förvaltningsresultat32,927,320,5%
Resultat före skatt17,3
Nettoresultat75,715404,7%
Resultat per aktie, kronor0,90,21328,6%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]