Publicerat 26 april, 2022

Brinova ökade förvaltningsresultatet med över 20 procent under första kvartalet

Fastighetsbolaget Brinova redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 114,2 miljoner kronor (96,9), en ökning med 17,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 68,8 miljoner kronor (56,8), en ökning med 21,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 40,5 miljoner kronor (32,9), en ökning med 23,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 162,7 miljoner kronor (75,7), en ökning med 114,9 procent mot föregående år. Resultatet påverkades positivt av orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 55 miljoner kronor (36,1), samt orealiserade värdeförändringar på derivat om 112,6 miljoner kronor (21,4).

Resultat per aktie hamnade på 1,67 kronor (0,9), vilket innebär en ökning med 85,6 procent mot föregående år.

Värdet av Brinovas fastighetsportfölj ökade med 29 procent 8 011,2 miljoner kronor (6 199,9)

Brinovas vd Per Johansson uppger att tydliga tillväxtmål samt ett fokus på hyresbostäder och samhällsfastigheter varit bidragande till kvartalets starka driftöverskottet och kassaflödet.

"En bra start på 2022 med ett antal inflyttade ombyggnadsprojekt, tillträde till förvärvade fastigheter och nya projektstarter", kommenterar Johansson.

Brinova, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter114,296,917,9%
Driftöverskott68,856,821,1%
Förvaltningsresultat40,532,923,1%
Nettoresultat162,775,7114,9%
Resultat per aktie, kronor1,670,985,6%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]