Publicerat 25 februari, 2022

Brinova ökade förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Brinova redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 108,3 miljoner kronor (84,1), en ökning med 28,8 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 65,2 miljoner kronor (51,7), en ökning med 26,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 38,9 miljoner kronor (30,8), en ökning med 26,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 199,0 miljoner kronor (124,8). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 144,4 miljoner kronor (84,9) och värdeförändringar på derivat med 15,9 miljoner kronor (9,3).

Resultatet efter skatt blev 155,0 miljoner kronor (91,1), en ökning med 70,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,60 kronor (1,10), vilket innebär en ökning med 45,5 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 32,30 kronor (26,14), en ökning med 23,6 procent.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnar, i likhet med föregående år.

- Under det fjärde kvartalet fortsatte Brinova att stärka sina positioner genom strategiska förvärv. Vi har uppnått våra mål för affärsplanen 2019-2021 och har fokus på ytterligare lönsam tillväxt med sikte på ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor vid utgången av 2024, kommenterar Per Johansson, vd för Brinova i bokslutskommunikén.

Brinova, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter108,384,128,8%
Driftöverskott65,251,726,1%
Förvaltningsresultat38,930,826,3%
Resultat före skatt199,0124,859,5%
Nettoresultat155,091,170,1%
Resultat per aktie, kronor1,601,1045,5%
Substansvärde per aktie, kronor32,3026,1423,6%
Utdelning, kronor00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]