Per Johansson, vd Brinova. Foto: Brinova.
Publicerat 5 november, 2018

Brinova köper i Bjuv och Helsingborg

Brinova Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Kvadraten 1 i Bjuv och Rosmarinen 34 i Helsingborg.

Fastigheterna tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade och hyresgästerna är inflyttade. Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor.

[ Annons ]

Fastigheten i Bjuv har en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 2 400 kvadratmeter och innefattar 28 bostadslägenheter samt ett LSS-boende med 6 lägenheter. Fastigheten är belägen centralt i Bjuv med närhet till tågstationen. Beräknade hyresintäkter uppgår till fyra miljoner och tillträde kommer ske under det andra kvartalet 2019.

Fastigheten i Helsingborg är belägen i Mariastaden och har en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 5 500 kvadratmeter. Den innefattar 77 bostadslägenheter och ett underjordiskt garage med 65 parkeringsplatser. Beräknade hyresintäkter uppgår till 11 miljoner och tillträde kommer ske under det fjärde kvartalet 2019.

– Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning, säger Per Johansson, vd Brinova, i en kommentar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]