[ Annons ]

BRF-utredningen som presenterades på onsdagen hade i uppdrag att undersöka hur föreningar kan säkerställa att de har tillräckliga medel för framtida underhåll.
Publicerat 26 april, 2017

BRF:er riskerar höjda avgifter för ny avskrivningsmetod

En ny utredning föreslår att alla bostadsrättsföreningar ska gå över till så kallad komponentavskrivningar. Det innebär att föreningar som i dagsläget använder en annan metod riskerar att behöva höja sina avgifter.

Idag överlämnades den statliga utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden” till regeringen. Utredarens uppdrag har till stor del varit att ta ställning till hur bostadsrättsföreningar ska säkerställa att det finns tillräckliga medel för framtida underhåll.

[ Annons ]

Nu föreslår bostadsrättsutredningen att avskrivningsreglerna för bostadsrättsföreningar ska ändras för att fördela underhållskostnaderna mellan befintliga och kommande boende mer rättvist. Den förändring som föreslås är att bostadsrättsföreningar ska gå över till komponentavskrivning. Det innebär att en byggnad delas upp i olika komponenter, så som fönster, fasader, stomme, avloppsledningar och liknande, med en separat avskrivningstid för varje komponent.

– Det är bra att det sätts fokus på långsiktighet och rättvisa underhållskostnader, men reglerna behöver anpassas till bostadsrättsföreningarnas särskilda förhållanden. Det säger Fastighetsägarnas fastighetsjurist Line Zandén, som i sin analys av utredningen ser en risk att vissa föreningar kan få höjda kostnader.

– För en bostadsrättsförening är det viktigt att sätta av tillräckligt med pengar till underhåll. Utredningen anser att kostnaderna för detta ska hanteras bland annat genom avskrivningar på komponentnivå. Det är en förändring som kan medföra behov av höjda avgifter för de föreningar som inte tillämpar komponentavskrivning sedan innan, om föreningen inte vill redovisa förlust, säger Line Zandén.

Fastighetsägarna får medhåll i sin analys av utredningens avskrivningsförslag av HSB:s ordförande Anders Lago som menar att avskrivningsmetoden är dåligt anpassad för bostadsrättsföreningar.

– Även om det finns välavvägda förslag, saknas de avgörande delarna som verkligen stärker konsumentskyddet. Nu får vi istället fortsatt se en hel del redovisningar som visar bokföringsmässiga underskott helt i onödan och under lång tid framöver. Det går att leva med på kort sikt, men på längre sikt är det ohållbart för konsumenten, säger Anders Lago, som i ett pressmeddelande från HSB passar på att föreslå två andra åtgärder som organisationen menar ska förenkla för landets bostadsrättsföreningar;

Dels att bostadsrättsföreningarna ska framtidsplanera genom att en fackman utför en 30-årig underhålls- och ersättningsinvesteringsplan.

”Det genomsnittliga återinvesteringsbehovet ska sedan utgöra en resultatpåverkande post i resultaträkningen. Detta i stället för ett system med både resultatpåverkande avskrivningar och avsättningar till underhållsfond, vilka inte är resultatpåverkande”, kommenterar Anders Lago.

HSB:s andra förslag kallar Anders Lago en slags kylskåpsmärkning av föreningarnas ekonomi för att föreningarna enklare ska kunna förstå redovisningen för den enskilde bostadskonsumenten.

Hela bostadsrättsutredningen kan du läsa här.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]