[ Annons ]

Sveriges brf:er skulle kunna spara tre miljarder på att omförhandla räntan. Foto: allabrf.se.
Publicerat 3 juni, 2016

Brf:er kan spara tre miljarder

Om Sveriges brf:er skulle sänka sin ränta till i genomsnitt 1,5 procent innebär det en total besparingspotential på över tre miljarder kronor. Det visar en sammanställning från allabrf.se.

För en bostadsföreningen kan det innebära stora besparingar att omförhandla räntevillkoren. Enligt en sammanställning från allabrf.se finns en stor potential för bostadsrättsföreningar att sänka räntekostnaderna.

[ Annons ]

Under 2015 var den effektiva räntan för föreningar 2,77 procent. Undersökningen visat att bankernas räntemarginaler, det vill säga utlåningsränta kontra inlåningsränta, på föreningslån har vuxit kraftigt de senaste åren.

Räntekostnaderna är ofta en stor kostnadspost och något som styrelsen i bostadsrättsföreningen kan påverka genom att förhandla om föreningens lån.

– Vi ser att bankernas räntemarginaler växer, vilket tyder på att bostadsrättsföreningar inte orkat med att förhandla om sina lån, säger Hampus Dahlstedt, medgrundare av allabrf.se.

– Det finns en stor potential för styrelser att sänka sina räntekostnader. Idag ser vi föreningar som lyckats komma ner till en ränta på nedåt 0,1 procent.

Vi ser att bankernas räntemarginaler växer, vilket tyder på att bostadsrättsföreningar inte orkat med att förhandla om sina lån

Den totala lånestocken för bostadsrättsföreningar uppgår till drygt 300 miljarder kronor. Idag är den effektiva räntan för bostadsrättsföreningar 2,55 procent. Det innebär att om Sveriges bostadsrättsföreningar skulle sänka sin effektiva räntenivå till i genomsnitt 1,5 procent innebär det en total besparingspotential på över 3 miljard kronor, enligt allabrf.se.

– Det är anmärkningsvärt att privatpersoner med betydligt större belåningsgrad och riskprofil ofta har betydligt bättre villkor än de bostadsrättsföreningar de bor i. Det beror dels på att man inte konkurrensutsätter sina upphandlingar till samma grad dels på att man av gammal vana har bundit upp lånen under mycket lång tid.

Fakta: Räntesänkning för en brf

För en specifik bostadsrättsförening med 25 miljoner kronor i lån innebär en räntesänkning på 1 procent 250 000 kronor mindre i räntekostnader per år. För boende i en normalstor lägenhet kan det innebära ungefär 500 kronor lägre månadsavgift. Men det är upp till styrelsen och stämman att bestämma om man vill sänka månadsavgiften eller investera i fastigheten.

Källa: allabrf.se

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]