[ Annons ]

Ett obligatoriskt krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten är orättvist mot hyresgästerna och riskerar att motverka sitt syfte. Det skriver Fastighetsägarna tillsammans med sju andra branschorganisationer i ett brev till energiminister Ibrahim Baylan.
Publicerat 29 september, 2015

Branschens uppmaning: Stoppa obligatoriskt IMD-krav

Ett obligatoriskt krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten är orättvist mot hyresgästerna och riskerar att motverka sitt syfte. Det skriver Fastighetsägarna tillsammans med sju andra branschorganisationer i ett brev till energiminister Ibrahim Baylan.

Ett obligatoriskt krav på mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD) vid nybyggnation är inte kostnadseffektivt. Det har Boverket konstaterat i en utredning som myndigheten genomfört på uppdrag av regeringen.

[ Annons ]

Nu sluter sju branschorganisationer upp med en gemensam vädjan till energiminister Ibrahim Baylan om att stoppa införandet av ett obligtoriskt krav på IMD.

Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige, framhåller att energibesparing, teknisk genomförbarhet och kostnadseffektivitet behöver stå i centrum när reglerna kring mätning och debitering utformas.

– Den energibesparing som kan uppnås måste vägas mot kostnader för installation, underhåll och administration. Därför motsätter vi oss ett krav på obligatorisk mätning och debitering av värme och varmvatten, säger Yogesh Kumar.

Brevet till energiministern är utöver Fastighetsägarna undertecknat av representanter för Bostadsrätterna, Byggherrarna, HSB, Svensk Fjärrvärme, Svensk Ventilation, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen.

– Ökad energieffektivitet och energibesparing är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi branschorganisationer bidrar gärna till den omställningen genom att förse regeringen med vårt kunnande och våra erfarenheter, så att reglerna kring IMD utformas så att de inte motverkar energieffektivisering, säger Yogesh Kumar.

I dagarna väntas resultatet av en ny rapport från Boverket, nämligen gällande kostnadseffektiviteten av IMD i befintliga byggnader.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]