[ Annons ]

Publicerat 28 maj, 2018

”Branschens utmaningar kommer närmre”

Även om framtiden för detaljhandeln är ljus måste utmaningarna från en växande e-handel tas på allvar. Och det är ett arbete som måste ske i samverkan. I sin ledare uppmanar Reinhold Lennebo landets fastighetsägare att ta del av de många goda exempel som finns.

Fastighetsbranschen går från ett väldigt starkt läge till en mer försiktig om än fortsatt god utveckling. Det visar Fastighetsägarnas konjunkturrapporter. För kontorsfastigheter i bra lägen är utsikterna fortsatt extremt goda, men för segmentet detaljhandel börjar vi se en mer dämpad förväntning på utvecklingen. En utveckling vi måste ta på allvar och som pockar på nya lösningar.

[ Annons ]

E-handeln expanderar starkt, om än från låga nivåer. Kundernas kunder driver på den digitala utvecklingen, skapar nya köpmönster och sjunkande marginaler för handeln som ger konsekvenser för fastighetsföretagandet.

Historien har visat att fastighetsägarna och handlarna kunnat lösa många svåra frågor i samförstånd. Det visar bland annat Erik Odéns, Årets Fastighetsprofil i Fastighetsägarna MittNord 2017, satsningar för att utveckla Östersunds handel tillsammans med kunderna.

Ett annat exempel är The Lobby, AMF Fastigheters nya koncept i centrala Stockholm, med korta avtal i stället för hyra per kvadratmeter. Båda dessa aktörer visar på nya koncept och möjligheter till win-win-konstruktioner som bygger på mod, delad risk och investeringar. Något som kräver både aktiva, förändringsbenägna fastighetsägare och handlare.

Möjligheter till win-win-konstruktioner som bygger på mod, delad risk och investeringar. 

Jag tror också att det gäller att hålla en planeringshorisont som skapar utrymme för att göra bra saker tillsammans. I vissa lägen finns det sannolikt utrymme att ersätta handel med vård, gymkedjor, restauranger och kaféer, men vi kan inte helt klara kvartersstruktur och stadsutveckling utan ett bra samarbete med handeln.

Även om vi befinner oss i ett tidigt skede och signalerna just nu visar en viss dämpning så vill jag inte att fastighetsföretagen underskattar utvecklingen. Det kommer sannolikt gå snabbare och snabbare, och handeln och fastighetsbranschen har mycket att vinna på att finna nya vägar till framtida samverkan. Det saknas inte förebilder och idéer. Kanske måste man prova sig fram, alla lösningar passar inte överallt.

BIDS är en sådan idé – Business Improvement District. Samverkan i det lokala mellan fastighetsägare, näringsidkare och det civila samhället för att få en fungerande lokal marknad. Förebilden kommer från USA men det finns redan flera olika ”BIDS på svenska”.

Reinhold x 3

Bra!
Fastighetsägarna + SABO + oberoende medlingsinstitut = mycket sannolikt!

Var femte VD är kvinna
Fastighetsbolagen på börsen är fortsatt i framkant, men en bit kvar.

Badpremiär
Läser om badpremiär i Sundsvall 1 maj – för min del började säsongen 20 april!

”Purple flag” är en annan modell där man skapar trygga områden gemensamt, särskilt kvällstid. För att bli Purple Flag-certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; välkomnande, rörelse, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga totalupplevelsen och de förväntningar som man erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek.

Fastighetsbranschen har haft snart 10 fantastiska år av god utveckling. Nu gäller det att bygga för en fortsatt god utveckling och det gör vi genom att fortsätta bygga god samverkan med kunderna och genom att fortsätta att gemensamt bygga nya attraktiva mötesplatser som fortsätter att locka kunder och besökare.

Reinhold Lennebo

vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]