Foto: Shutterstock.
Publicerat 18 april, 2017

Branschens reaktioner på vårbudgeten

Under tisdagen presenterade regeringen sin vårbudget som bland annat innehåller förslag på skatteändringar vid överlåtelser av fastigheter till en juridisk person.

Reaktionerna från fastighetsbranschen var svala efter att regeringens vårbudget presenterades på tisdagen. Fastighetsägarna Sveriges skattejurist, Ulla Werkell, anser att de ändrade skattereglerna där möjligheten att genomföra skattefria överlåtelser till juridiska personer avskaffas, riskerar att leda till att generationsskiften i fastighetsbolag försvåras.

[ Annons ]

Fastighetsägarna har i sitt remissvar till regeringen tidigare framfört att den nya skatten inte skiljer på överlåtelser som sker som en del av ett generationsskifte i ett fastighetsbolag, och överlåtelser till externa parter.

– Det är beklagligt att regeringen inte väljer att underlätta generationsskiften i fastighetsbolag. Den nya skatten kommer innebära att det i många fall blir mer attraktivt att ombilda till bostadsrätter än att lämna över hyresfastigheterna till en ny generation. På sikt kommer det leda till färre hyreslägenheter, säger Ulla Werkell i en kommentar.

I budgetpropositionen framhöll regeringen att man särskilt vill satsa på en ökad nyproduktion av flerbostadshus och hyresrätter med överkomliga hyror, vilket tidigare gjorts genom beslutet att införa investeringsstöd.

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo, är besvikna på att budgeten inte innehåller några nya förbättringar av bostadsmarknaden och efterfrågar därför fler skatteförslag för att förbättra hyresrättens ställning.

– Regeringen arbetar vidare med sitt 22-punktsprogram för bostadsmarknaden, men jag saknar skatteförslag som ger hyresrätten ekonomiska förutsättningar, likvärdiga de andra upplåtelseformerna. En skattereform skulle ge nödvändiga, betydliga och långsiktiga förbättringar av hyresmarknaden, säger Anders Nordstrand, vd för Sabo, i en kommentar.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder höll med.

– Vi hade hoppats få se att regeringen presenterade en skattereform för hyresrätten för att ytterligare ge skjuts åt det bostadsbyggande som nu sker runt om i landet, säger Marie Linder.

Ytterligare ett förslag i vårbudgeten innebär förändringar i de så kallade 3:12-reglerna där regeringen vill likställa inkomst av kapital med inkomst av tjänst. Genom att höja skatten på fåmansbolagens kapitalinkomster från 20 till 25 procent inom gränsbeloppet räknar regeringen med skatteintäkter på drygt tre miljarder kronor. Enligt Sveriges byggindustrier kommer de nya reglerna innebära en försämring för fåmansbolagen, vilket i sin tur riskerar att slå mot bostadsbyggandet.

– Sveriges byggindustriers små och medelstora företag är helt avgörande för regeringens bostadsmål på 700 000 nya bostäder före 2025. Tyvärr är försämringen av 3:12-reglerna företagarfientlig och bekräftar att regeringen inte fullt ut förstår fåmansbolagens betydelse, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges byggindustrier.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]