Foto: Shutterstock
Publicerat 22 maj, 2018

Branschen vill se lagkrav på byggprodukters miljöpåverkan

Kraven på information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan bör skärpas. Det kravet riktar nu HSB, SABO, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier gemensamt gentemot EU-kommissionen.

Europakommissionen håller för närvarande på att revidera byggproduktförordningen, som reglerar märkning och innehållsdeklarationer av byggprodukter. Nuvarande lagstiftning har medfört att hälsovådliga produkter kunnat släppas ut på marknaden.

[ Annons ]

Nu kräver branschen i ett gemensamt positionspapper att kraven på märkning och innehållsdeklarationer av byggprodukter kompletteras med krav på information om kemiskt innehåll, klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt hur produkterna ska demonteras och återvinnas.

– Förutom de uppenbara hälso- och miljövinsterna som bättre information ger ökar också förutsättningarna för återbruk och cirkulär ekonomi, kommenterar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna, den gemensamma positionen.

Bygg- och fastighetsbranschen driver själva på mot strängare krav genom Byggvarudeklarationen. Där beskrivs en byggprodukts kemiska innehåll och andra miljöegenskaper på ett sätt som går längre än lagstiftningen. Men lagstiftningens basnivå måste höjas, menar organisationerna.

– Byggprodukters innehållsdeklarationer måste regleras centralt, annars hämmar vi den inre marknaden, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.

Han pekar på att tydligare lagkrav, och därmed bättre tillgång till information om produkternas klimatpåverkan, är en viktig förutsättning för att byggbranschen ska kunna bidra till Parisavtalet och minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om ett större fokus på att hitta former för återbruk än att skärpa reglerna för produkternas kemiska innehåll i reportaget Inbyggd omtanke.

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/inbyggd-omtanke/

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]