[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 29 november, 2021

Branschen välkomnar polisens nya befogenheter

Nu träder polisens nya befogenheter i kraft. Från och med den 1 december blir det enklare för polisen att beslagta vapen som gömts i gemensamma utrymmen i flerfamiljshus.

Den var i juni i år som regeringen förslog bättre möjligheter för polisen att förhindra att vapen och sprängmedel används vid våldsbrott. Nu träder de nya reglerna i kraft, vilket innebär att polisen nu har utökade befogenheter som ger dem möjlighet att genomsöka allmänna utrymmen i, eller i anslutning till, flerbostadshus. Utrymmena kan exempelvis vara tvättstugor, källargångar, trappuppgångar, soprum och parkeringsgarage. 

De nya reglerna ger även polisen rätt att genomsöka andra utrymmen i lokalerna, som exempelvis golvbrunnar, ventilationstrummor och utrymmen som döljs av takplattor eller liknande. Detta eftersom vapen ofta göms i sådana utrymmen, enligt polisen. 

[ Annons ]

Branschorganisationen Fastighetsägarna välkomnar den nya regeln, men påpekar samtidigt vikten av fastighetsägares trygghet vid eventuella insatser.

– Många fastighetsägare deltar i samverkan mot brott tillsammans med polisen och kommunen. Det är viktigt att värna en trygg och säker miljö för boende, lokalhyresgäster och fastighetsföretagens medarbetare. Det är dock viktigt att polisen ersätter eventuella skador på egendom och skyddar fastighetsägare och medarbetare som bistår vid husrannsakan genom sekretess, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

BID i Malmö har arbetat aktivt med att säkra upp fastigheter med till exempel trygghetscertifering. Man har även haft ett nära samarbete med i samverkan med projektet Tryggare Malmö, där flera aktörer, polis, skattemyndighet och stadens förvaltningar kan göra insatser med stöd av fastighetsägaren för att komma åt verksamheter och personer som stödjer till exempel kriminalitet.

– Får polisen fler befogenheter kan vi snabbare komma åt kriminella verksamheter, där det många gånger byts organisationsnummer, byts ägare bara för att hindra genomsökningar och dra ut på tiden, säger Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Malmö.

Han har länge efterlyst snabbare vägar för att komma åt kriminalitet i fastigheter och välkomnar de nya reglerna, men efterfrågar samtidigt fler åtgärder.

– Jag hade gärna sett en lättnad när det gäller sekretessen så att fastighetsägaren kan få veta om det är hyresgäster som förvarar exempelvis vapen, narkotika eller bedriver kriminell verksamhet. Det hade varit ytterligare ett steg i att kunna säga upp hyresgäster eller ett den som står på kontraktet riskera att mista lägenheten, säger han.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]