Foto: Shutterstock.
Publicerat 20 september, 2016

Branschen missnöjd med budgetförslagen

Under tisdagen släppte regeringen sin budgetproposition för 2017. De bostadspolitiska åtgärderna var inte tillräckliga för att lösa bostadskrisen. Det menar flera företrädare i branschen som uttryckt en besvikelse över förslagen.

55 miljoner kronor per år ska gå till åtgärder som förenklar byggreglerna och kortar handläggningstiderna för att få fram fler bostäder. Det framgår av regeringens budgetproposition för 2017. Men flera företrädare i branschen tycker inte att förslagen räcker.

[ Annons ]

Fastighetsägarna Sveriges samhällspolitiska chef, Martin Lindvall, efterfrågar fler långsiktiga reformer för att lösa bostadskrisen istället för de symbolinsatser som, enligt Fastighetsägarna, presenterats och endast kommer ge försumbara effekter på bostadsmarknaden.

– För att verkligen åstadkomma en varaktig förbättring av svensk bostadsmarknad krävs reformer, inte duttande med enskilda stödinsatser eller skatteförslag som av de flesta redan dömts ut som otillräckliga. Politiken behöver ta sikte på förslag som permanent främjar investeringar i fler och förbättrade bostäder, ökar rörligheten på bostadsmarknaden, leder till att bostäder som redan finns utnyttjas mer effektivt och ger trygghet även för resurssvaga hushåll, säger Martin Lindvall.

Även Hyresgästföreningens chefsekonom, Mariell Juhlin, uttryckte en besvikelse över de bostadspolitiska åtgärderna som budgetpropositionen innehöll. Samtidigt uppmanar hon bostadsministern att återuppta de bostadspolitiska samtalen.

– Det är dags att regeringen tar tag i de stora skattefrågorna och framför allt ser investeringar för att få fram fler bostäder som en del av en större samhällssatsning. Statsministern betonade samhällsbygget i den regeringsförklaring som hölls i förra veckan och då är bostadsfrågan en viktig del, kommenterar Mariell Juhlin.

På Sabo menar Anders Nordstrand, vd, att förslagen som presenterades var viktiga åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet, men också han höll med om att de inte var tillräckliga.

– Varje förslag är en pusselbit som kan bidra till att minska bostadsbristen. Men ska bostadsbristen lösas krävs mer omfattande åtgärder. Idag är hyresrätten skattemässigt missgynnad och det krävs reformer för att skapa balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Det krävs också betydligt större konkurrens på bygg- och byggmaterialmarknaden för att dämpa prisutvecklingen, säger Anders Nordstrand.

Här kan du läsa hela budgetpropositionen för 2017.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]