[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 25 mars, 2022

Branschen lyfte momsfrågan till bostadsministern

Fastighetsbranschen vill se långsiktighet och få momsfrihet. Det framkom när flyktingboendet dryftades under fredagens möte med bostadsminister Johan Danielsson.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till att många flyktingar kommer till Sverige, och då behöver någonstans att bo för kortare eller längre tid. Därför samlade bostadsminister Johan Danielsson på fredagen några av landets största fastighetsägare för att informera om vad som görs från regeringens håll för närvarande, men också för ett samtal kring vad som ytterligare skulle kunna behövas i tidsperspektivet sex månader/kommande vinter.

På mötet medverkade ett antal större fastighetsföretag, SKR, Migrationsverket, Boverket, Allmännyttan samt Fastighetsägarnas VD Anders Holmestig, där branschen fick beskriva de initiativ som tas just nu i den akuta situationen.

[ Annons ]

Bland annat välkomnade Fastighetsägarna att regeringen infört tillfälliga undantag i plan- och bygglagen under 2022. Det underlättar för fastighetsägare att bidra med boende till flyktingar genom att man kan använda lokaler som idag inte får användas som bostad som tillfälligt ankomstboende för flyktingar.

Holmestig betonade också att momslagstiftningen behöver ses över för att ge möjlighet för fastighetsägare att hyra ut lokaler som boenden till flyktingar, utan att ägarna ska behöva betala tillbaka moms för investeringar som gjorts upp till tio år tillbaka i tiden.

– Min bedömning är att regeringen och närvarande myndigheter fick ökad kunskap om vad som är möjligt från branschens sida. Då branschen samfällt lyfte momsfrågan som en utmaning så kommer vi att gå vidare med den i dialog med finansdepartementet. Det kommer även vara en fortsatt dialog med Migrationsverket om samverkan kring till exempel avtal, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]