Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 5 november, 2020

Branschen kräver offentlig hyresstatistik

En god tillgång till relevant hyresstatistik är grunden till en väl fungerande hyresmarknad. Det skriver Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i en gemensam skrivelse till Boverket. 

Tillgång till kostnadsfri hyresstatistik har flera fördelar både för konsumenter, företrädare för branschen och forskare. Dels bidrar det med en ökad transparens och allmännytta, dels underlättar det för kollektiva hyresförhandlingar och behövs för forskning, uppföljning och utvärdering av bostadsmarknaden. Att statistiken inte blivit verklighet än är problematiskt menar författarna till skrivelsen.

– Hyresgästföreningen vill värna landets tre miljoner hyresgäster och deras rätt till en bostad till rimlig kostnad och god standard. Ett viktigt led i detta är att det ska finnas en öppenhet och transparens för hyror och kostnader för boendet. Det handlar i grunden om att tillhandahålla en samhällstjänst. För oss parter skulle en sådan tillgänglighet även effektivisera hyresförhandlingarna, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

[ Annons ]

Frågan har redan utretts av Boverket vid två tillfällen. Så sent som i slutet av 2018 överlämnades en utredning till regeringen, men ännu har ingenting hänt i frågan.

– Vi som företrädare för konsumenter och hyresvärdar är naturligtvis angelägna om att nödvändiga beslut fattas för att arbetet med att ta fram offentlig hyresstatistik ska påbörjas. Sedan Boverket sist utredde offentlig hyresstatistik har utvecklingsarbete pågått och vissa delar av utredningen kan behöva uppdateras. Självklart bidrar vi med den kunskap som våra organisationer har för att få en snabb och hållbar lösning, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna.

– Konsumenterna, både nuvarande och framtida hyresgäster, på hyresbostadsmarknaden behöver kunna se såväl hyresnivåer som hur hyrorna utvecklas för olika slags bostäder och i olika områden. Det vore därför bra för förståelsen av hyressättningen om de hade tillgång till kostnadsfri statistik över priser och prisutveckling för olika slags hyresbostäder. Bor du i villa eller i bostadsrätt är det redan idag en självklarhet att kunna ta del av detta via olika onlinetjänster, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Skrivelsen till Boverket kommer efter trepartssamtal mellan Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]