[ Annons ]

Ellie Elmondt är 34 år och bor i Stockholm. Grundade Wire Invest 2015 – en fastighetsinvesterargrupp i vilken kvinnor går samman och finansierar i fastighetsbranschen via en samfinansieringsmodell. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 3 maj, 2021

”Branschen borde se det som ett misslyckande”

Ellie Elmondt har tillsammans med Lovisa Löwenborg grundat Wire Invest, en grupp för kvinnliga fastighetsinvesterare. De har en mission – att få fler kvinnor att våga investera i fastigheter, och att få branschen att förstå vikten av att fokusera på den målgruppen. 

Har du alltid varit intresserad av fastighetsinvesteringar?

– Som tjugoåring var jag med och ombildade min första bostad vilket var en aha-upplevelse. Jag startade också eget tidigt vilket bidragit till att jag inte varit rädd för att ta ekonomiska risker och att våga prova nya idéer. Fastigheter är något av det viktigaste att investera i tycker jag. Särskilt i Sverige där vi lever inomhus en så stor del av året varför våra fastigheter blir navet i samhället. 

[ Annons ]

Hur kom det sig att du och Lovisa Löwenborg började samarbeta?

– När jag hittade Lovisa och det visade sig att vi båda två ville börja investera i fastigheter och hade liknande bakgrund så kändes det som en fullträff. Och vi insåg direkt hur mansdominerad branschen var och att vi tillsammans ville göra något åt det.

Vad driver er framåt?

– Vi vill sprida kunskapen både om att det kan vara roligt att hålla på med fastighetsinvesteringar, och ta bort stereotypen av att fastighetsinvesteraren är en femtioårig man i kostym – det kan lika gärna vara en trettiooårig kvinnlig förskolepedagog.

I Ownershifts senaste rapport står det att kvinnors fastighetsägande är 15 procent. Beror det på bristande intresse?

– Nej. det är både en fråga om gamla traditioner som lever kvar, och att branschen är dålig på att rikta sig till den här målgruppen. Istället för att säga att kvinnor inte är intresserade så borde branschen se det som ett misslyckande. Här har vi halva befolkningen som man uppenbarligen inte lyckats nå. Då borde man inte slå sig till ro utan istället börja fråga sig varför det är så.

Vad tycker du att de borde de göra?

– Analysera målgruppen och skapa innovativa och roliga koncept som lockar kvinnor, och sänka miniminivån på investeringskraven.

Finns det någon annan viktig förändring som borde ske nu?

– Ja, politikerna har en viktig uppgift: Gör om läroplanen och få in privatekonomin i hemkunskapen, på riktigt. Det här är ju inte bara en jämställdhetsfråga utan även en klassfråga. Unga människor måste få en vokabulär och en finansiell grundkunskap. 

Som privatperson, vad borde man tänka på då?

– Se till att du äger hälften av boendet när du och din partner köper bostad. Men tänk på att det nästan är lika viktigt att vara med och ta besluten. Traditionellt sett har det varit bröderna och de äkta männen som tagit beslut kring ägande när fastigheter ärvts eller köpts.

Varför satsar ni så mycket på utbildning av era medlemmar?

– Det är ganska vanligt att de som kommer till oss berättar att de har aktier, men när man sedan frågar vad de har för aktier så vet de inte det, för de investerar tillsammans med sin partner. Det är hennes pengar och hon tar del av avkastningen men det är han som är aktiv. Vårt mål är också att visa hur roligt det kan vara att investera i fastigheter.

Varför är det ett problem att hon inte är lika aktiv?

– Gör man så under femton år så blir det ju ett kunskapsglapp – båda kommer att ha gjort en lika bra resa ekonomiskt men det är bara han som gjort en kunskapsresa. Och i förlängningen förlorar hon på det. 

Som tjugoåring gjorde du din första fastighetsinvestering och i trettioårsåldern började du arbeta för att öka kvinnligt fastighetsägande i större skala – vad gör du när du är fyrtio?

– Drömmen är att vi inte bara ska investera i befintliga projekt som vi gör nu, utan att vi själva, utifrån våra medlemmars idéer, ska driva egna, hållbara Wire-projekt från start till mål.

Vilket är drömprojektet för Wire Invest?

– Att få bygga ett eget bostadsområde, med hållbarhet i fokus, där majoriteten av husen givetvis är Wire-rosa.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]