Svenskarna ger tummen ner till regeringens bostadspolitik. Foto: Shutterstock.
Publicerat 21 juni, 2016

Branschen besviken efter bostadssamtalen

En besvikelse över att politiken inte lyckades enas om gemensamma långsiktiga lösningar. Det präglar kommentarerna från fastighetsbranschens parter efter att både regeringen och alliansen idag presenterade sina förslag på hur bostadskrisen ska lösas.

Fastighetsägarnas samhällspolitiske chef uttrycker en besvikelse över såväl regeringens förslag som Alliansens.

[ Annons ]

– De förslag som lagts fram erbjuder inte en tillräcklig grund för att skapa fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad. För det behövs mer omfattande strukturreformer, säger Martin Lindvall och fortsätter:

– Uppgörelser på den här nivån får stor effekt på politiken framöver och då kan en dålig uppgörelse vara sämre än ingen alls.

Han uppmanar regering och opposition att ta ett avkopplande sommarlov och därefter göra ett omtag i samtalen med fokus på större reformer.

Även Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder ser Alliansens avhopp som ett bakslag för politiken och de bostadssökande.

Hon är negativ till att regeringen väljer att införa ett slopat tak för uppskovsbeloppet och hade istället velat se att regeringen tillsammans med övriga partier bestämt sig för en rejäl skattereform.

– Det är dessutom något parterna har efterfrågat länge. Investeringsstödet till nyproduktion bidrar visserligen till lite bättre balans mellan olika upplåtelseformer men på det området finns det mer att göra, säger Marie Linder i ett pressmeddelande.

Sabos vd Kurt Eliasson beklagar även han alliansens avhopp och uttrycker en besvikelse över att man inte lyckats komma överens.

– Det finns flera förslag som man hade kunnat enas om inom de bostadspolitiska samtalen. Nu sätter jag min förhoppning till det kommande riksdagsarbetet, säger Kurt Eliasson.

Tobias Olsson, förbundsordförande för Sveriges Arkitekter, är nöjd med att båda parter presenterat förslag och lagt några kort på bordet, men enligt Olsson missar parterna det viktigaste.

– Både regeringen och alliansen har missat att ta tag i det absolut viktigaste – bostadsfinansieringsfrågan. Nästan allt som har tagits upp, med undantag för uppskovet, handlar om mindre förändringar i hur vi ska bygga. Det i sig skapar inte fler bostäder. Jag hoppas att de efter sommaren kan nya tag, säger han till Fastighetstidningen.

Stefan Ränk, vd för Einar Mattsson, tror att dagens förslag är slutet på början av en längre och mer initierat bostadspolitisk diskussion. Men även han saknar vissa bitar.

– Vi hörde inga skarpa förslag som bidrar till att hyresmarknaden fyller den funktion som finansministern efterlyste på presskonfrerensen. Vi hörde heller inga förslag om bosparanade eller att sänka trösklarna för att kunna köpa den första ägda bostaden, säger Stefan Ränk.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, är positiv till regeringens förslag att ta bort reavinstskatten och till Alliansens förslag om inskränkningar av riksintressena. Men han saknar ett helhetsperspektiv.

– Bostadsfrågans två grundbultar handlar om hur framtidens bostäder ska finansieras och hur ekonomiskt svaga hushåll ska kunna efterfråga. Vare sig regeringen eller alliansen presenterar en samlad syn på hur dessa kärnfrågor ska lösas, skriver han till Fastighetstidningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]