[ Annons ]

Publicerat 12 maj, 2020

Brandskyddet hamnar mellan stolarna

Även om en brand hamnat högt när vd:ar och säkerhetschefer listar de största riskerna för företaget brister ofta det systematiska brandskyddsarbetet. Det visar en undersökning som brandskyddsföretaget Presto gjort.

Försäkringsbolagen betalar ut sex miljarder per år för brandskador och de senaste tre åren har kostnaden stigit med över tio procent årligen. Än värre är naturligtvis att bränder skördar ett 100-tal liv varje år.

– Utvecklingen går framåt på så många områden men när det gäller brandskyddet går vi dessvärre bakåt i utvecklingen. Dödstalen har ungefär legat på samma nivå i flera år och kostnaderna för bränder ökar, säger Daniel Friberg som är kommunikationschef på brandskyddsföretaget Presto.

[ Annons ]

Ett uttalande som bekräftas att den undersökning hans företag låtit göra. Ett 100-tal vd:ar och säkerhetschefer intervjuades i telefon om deras brandskydd. Brandrisken hamnade i topp bland säkerhetschefer och på tredje plats bland vd:ar. Detta till trots menar fyra av tio att det finns brister i företagets systematiska brandskyddsarbete. Nästan hälften av företagen saknade en brandskyddspolicy och en av fyra vd:ar var dåligt insatta i riskanalysen när det gäller brand.

Daniel Friberg menar att brandskyddsarbetet ofta hamnar mellan stolarna. Han ser problem med otydliga ansvarsroller, och som följd dålig information och bristande utbildningsinsatser gentemot anställda.

– Enligt lag är alla fastighetsägare skyldiga att arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete. Men vi ser ofta att man hamnar i situationer med gränsdragningsproblematik. Tyvärr leder det lätt till att ingenting alls blir gjort. Det är få som får till den riktiga systematiken. Det är vi duktiga på mär det kommer till arbetsmiljöarbete och liknande. Men j just brandskyddsarbetet brister det ofta i uppföljningen, säger Daniel Friberg.

Han menar att det finns en mycket bra grund i både i BBR, Boverkets byggregler, och i LSO, Lag om skydd mot olyckor.

– Men tidigare kom räddningstjänsten ut och gjorde inspektioner på ett annat sätt. Nu har man lagt över mer ansvar på fastighetsägaren och brandskyddsarbete är trots allt inte kärnverksamheten. När det byggs nytt är brandskyddet ofta mycket bra. Men när man går över i förvaltningsskedet följer det inte alltid med. Vi ser exempelvis ofta rökluckor vars funktion inte inspekterats sedan de installerades, säger Daniel Friberg.

Så vad bör man då göra?
– Här är jag såklart lite partisk. Men det finns bra digitala stödsystem som hjälper till att hålla reda på vad som ska göras och när. Och sen jag tror att det är viktigt att komma ihåg att detta varken är fastighetsägarens eller hyresgästens kärnverksamhet. Så det är klokt att ta hjälp med att göra en riskanalys som man sen kan basera det systematiska brandskyddsarbetet på, säger Daniel Friberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]