[ Annons ]

När larmet om branden i gamla Alosa Hotel kom var det redan för sent. Den gamla industribyggnaden med anor från 1600-talet brann ner till grunden. Nu, snart fyra år senare, flyttar Linköpings universitet in.
Publicerat 22 september, 2014

Branden ledde till något nytt

När larmet om branden i gamla Alosa Hotel kom var det redan för sent. Den gamla industribyggnaden med anor från 1600-talet brann ner till grunden. Nu, snart fyra år senare, flyttar Linköpings universitet in.

Granitgrunden låg kvar som ett stort gapande håll efter branden, mitt i industrilandskapet i Norrköping. Mirakulöst nog klarade sig den intilliggande mellersta delen från 1800-talet. Med bevarandekrav att förhålla sig till fick fastighetsägaren Klövern fokusera på att återställa hela byggnaden till sitt ursprung.

[ Annons ]

? Att grannar inte ser att vi har restaurerat hela fasaden är det bästa betyg vi kan få, säger Karl Frisell, projektchef på Klövern.

Att arbeta med en k-märkt fastighet är naturligtvis många gånger utmanande, säger Karl Frisell. Exempelvis måste arbetet anpassas efter givna mått som takhöjder och stomme. Det kan göra lokalerna svårare att anpassa till moderna arbetssätt och dagens krav på kontor med en tät personbelastning per kvadratmeter.
? Men å andra sidan är nöden uppfinningarnas moder och oftast går det att hitta intressanta och unika lösningar som aldrig hade kommit till i en modern byggnad.

Klövern har satt en hög ambitionsnivå för Kopparhammaren 2. Den nybyggda delen ska klassas som Miljöbyggnad Guld och ombyggnationen siktar på Silver. Exempelvis har den mellersta delen tilläggsisolerats, fått en terrass med sedumtak för att hantera dagvatten och om allt går vägen står där snart bikupor.

I nybyggnationen har fokus varit att skapa en autentisk industrikänsla samt att möta och gå bortom sina egna högt ställda krav på inneklimat och energianvändning. Byggnaden har närproducerad kyla via Motala ström som rusar fram under fastigheten. Värmen kommer från ett lokalt värme­verk och fjärrvärmereturen går till en egen värme­växlare och värmer upp entréerna. Solceller på taket producerar el som säljs tillbaka till Eon.
? I ett pilotprojekt med hisstillverkaren har vi installerat Sveriges första batterihiss. En generator laddar batteriet när hissen går, och den är alltså helt självförsörjande, säger Karl Frisell.

Vilka är fördelarna med att äga och utveckla en kulturhistorisk fastighet?
? Vi bevarar till eftervärlden, vi öppnar en tidigare stängd miljö för allmänheten. Vi får ofantligt mycket positiv feedback och uppmärksamhet.
Och nackdelarna?
? Det fanns många stora utmaningar i projektet, exempelvis att bygga med dagens teknik men att skapa känslan av gammal historisk industrimark, att lyckas efterlikna den miljön, säger Karl Frisell.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]