[ Annons ]

– Nu ökar tidspressen, säger fastighetsägaren Iréne Westerberg och ser sig om på den undanröjda platsen. Mer än ett år har gått efter branden. Avtalet med försäkringsbolaget ger ersättning för hyresintäkter i två år.
Publicerat 30 april, 2012

”Branden har tagit mycket av vår tid”

På några timmar försvann 200 kvadratmeter fastighet upp i rök för Nötudden Fastigheter. Det blev mycket arbete för de anställda och fastighetsägarna Bo och Iréne Westerberg. Men samtidigt en möjlighet att bygga nytt, och skapa något bättre än den gamla tillbyggnaden som inte riktigt passade in i miljön.

Klockan är sex minuter över fem på trettondagsaftons morgon, den 6 januari förra året, då larmet går hos räddningstjänsten i Nyköping. När brandmännen kommer till platsen möts de av en häftig brand i en byggnadsdel med en indisk restaurang och en hårsalong.

[ Annons ]

Rökutvecklingen är kraftig och ett 30-tal personer i omgivande hus måste evakueras. När elden är släckt och brandmännen rullat ihop sina slangar kan man konstatera att byggnaden med restaurangen och hårsalongen är i princip nerbrunna. Men  även andra hyresgäster har drabbats. Två andra restauranger blev svårt rökskadade den morgonen och har varit stängda länge. Några lägenheter och kontor fick mindre rökskador.

Det var en olyckshändelse.”

Iréne Westerberg

Nötudden Fastigheters två anställda var lediga dagen det brann. Ingen från räddningstjänsten hörde av sig. Att det brunnit blev uppenbart när platschefen kollade av nyheterna på nätet.

Fastighetsägaren Iréne Westerberg var på resa i en annan världsdel, när hon fick beskedet via telefon:
– Ingen person hade kommit till skada, och vi fann att jag inte kunde göra så mycket. Så vi behövde inte avbryta resan, berättar hon när vi talar om händelsen drygt ett år senare.

Tidigare hade det varit flera anlagda krogbränder i Nyköping, så det blev förstås spekulationer. Men den teorin avskrevs. Polisutredningen har dock inte kunnat fastställa brandorsaken.

Hyresgästerna i restaurangen och hårsalongen har lämnat Nötudden, eftersom en nedbränd lokal innebär att kontraktet bryts, och Nötudden inte snabbt nog kunde erbjuda alternativa lokaler.

För de två brandskadade krogarna blev det ett rejält ekonomiskt avbräck, som hanterats av respektive företags försäkringar.
– Klart att det varit väldig irritation över att livsverket brunnit, medger Iréne Westerberg. Men samarbetet har ändå varit smidigt, de drabbade har förstått att branden inte var någons fel, det var en olyckshändelse.

Polisutredningen har inte kunnat fastställa brandorsaken. Samarbetet med de berörda restaurangerna i fastigheten har fungerat bra. – De drabbade har förstått att branden inte var någons fel, det var en olycks­händelse, säger Iréne Westerberg. Foto: Jens Alvin/Sörmlands nyheter

 

Iréne Westerberg är mångsysslare med flera företag. Normalt krävde fastig­hetsbolaget knappt en dag per arbetsvecka. Efter branden svällde arbetsbördan en del, trots att den brunna lokalen inte var på mer än 200 kvadratmeter.

Det har varit ett antal möten per månad. Med försäkringsbolag, med arkitekter, med kommunen (bygglov), länsstyrelsen (eventuell arkeologisk utgrävning), byggentreprenörer, hyresgäster, och några till.

–?Det har tagit tid från annan verksamhet, främst för våra anställda. Vi har haft tur, inga stora ombyggnadsprojekt var inplanerade. Vår deltidsanställda administratör har gått upp i tid, och den platsansvarige har arbetat mer än ordinarie arbetstid, berättar hon.

Nu drygt ett år efter branden tror Iréne Westerberg att den största arbetsbördan ligger framför henne. Snart ska ersättningsbyggnaden börja byggas, och allt måste vara klart till tvåårsdagen efter branden.

–?Nu ökar tidspressen. För att få ut försäkringsersättningen för förlorade hyresintäkter måste vi hålla tidplanen som visar att vi vill återställa. Vårt försäkringsavtal ger ersättning för hyresintäkter under två år, förklarar hon.

Avtalet tecknades innan Iréne Westerberg blev ansvarig i bolaget. Hon konstaterar att premien är en tung utgift, men det har å andra sidan också givit en rimlig ersättning via försäkringen.

Nu får vi möjlighet att bygga en snyggare fasad, och så att den hänger samman bättre med byggnaden intill.”

Iréne Westerberg, fastighetsägare

Iréne Westerberg är överlag nöjd med försäkringsbolaget – det har gått smidigt.
–?Försäkringsbolaget har fungerat som bollplank i en mängd frågor kring branden. De har koll på vad en drabbad fastighetsägare behöver för stöd.

Hon har pratat med andra fastighetsägare, och de samlade erfarenheterna pekar på att försäkrings­bolagen som regel är duktiga på att hantera bränder. Nötuddden Fastigheter får ersättning för i stort sett två års hyresbortfall. För byggnaden blev det ersättning endast för restvärdet, alltså den gamla nedslitna byggnaden, inte vad ett nybygge kostar.

–?Ersättningen täcker bara ungefär halva kostnaden av att bygga nytt. En ny byggnad måste ju anpassas efter nya regler och lagar, vilket fördyrar en del.

Vid värderingen av det brunna kräver försäkringsbolaget tillgång till all tänkbar dokumentation; ritningar, fakturor, avtal med mera. Nötudden fick fram underlaget, men det var ett tidskrävande arbete. Branden blev en tankeställare:

–?Det är naturligtvis svårt att få ersättning om man inte har ordning på pappren. Branden gjorde att vi såg över vår förvaring, vi har skaffat brandsäkra skåp för alla ritningar och underlag som samlats genom åren.

Men branden var inte bara ett svårt slag. Iréne Westerberg ser den också som en möjlighet till förändring och förnyelse.
–?Ett alternativ hade varit att ta försäkringspengarna, och sälja marken.  Men det är inte aktuellt. Vi vill bygga och skapa ett fint kvarter.

Till saken hör att läget är attraktivt intill den stilla flytande ån i centrala Nyköping. De tidigare 200 kvadratmetrarna ska byggas ut till något större.
–Tidigare såg det ut som en provisorisk tillbyggnad. Nu får vi möjligheten att bygga en snyggare fasad, och så att den hänger samman bättre med byggnaden intill.

Iréne Westerberg siktar på att den kommande hyresgästen blir en krog. Lokalerna ska redan från början anpassas till det.
– Jag tror inte det blir problem att hitta en krögare, vi har fått förfrågningar.

Ambitionen är att hitta en krögare med lite annan inriktning. Kanske med  ekologiskt eller annat nytänk, klargör hon. Att få tillräckliga hyresintäkter och ekonom i den blivande lokalen tycks vara en utmaning. Hennes erfarenhet är att byggkostnaderna i Nyköping ligger på ungefär samma nivå som Stockholms, men det går inte alls att ta ut några Stockholmshyror. Det hela kräver en ny betalningsstark hyresgäst, en riktigt lönsam restaurang. Hon är inte så optimistisk.

–?Nja, det kan blir svårt att få ihop ekonomin i just denna byggnad. Å andra sidan var inte ekonomin någon jättehit tidigare, med en mindre restaurang och en liten hårsalong.

När detta skrivs har ännu inte bokslutet för 2011 gjorts, men Iréne Westerberg inser att branden givit tydligt avtryck i bolagets resultat.
–?Företaget har hittills gått runt, men resultatet kommer helt klart att bli sämre för 2011.

Hur det blir på längre sikt vill Iréne Westerberg inte spekulera i.

___________________________________________________

FAKTA/Tips före och efter branden

1.    Följ brandskydds­föreskrifterna och ha en bra dokumentation om brandskyddet i fastigheten.
2.    Se till att ha kontaktpersoner på kommunen och försäkringsbolaget.
3.    Gör en räddningsplan om det värsta skulle inträffa.
4.    Om det brunnit – ge snabb och tydlig information till hyresgästerna.
5.    Samla alla hyresgäster för informations­möten tillsammans med försäkringsbolag och kommun.

___________________________________________________

Det brinner oftare i hyreslägenheter

Det är tre gånger vanligare med bränder i hyresrätt änbostadsrätt. Det visar statistik från Storstockholms brandförsvar.
– Det var lite chockerande när vi tittade på hur bostadsbeståndet fördelade sig, det är uppgifter som inte har viktats i statistiken tidigare, säger projektledaren Anna Johansson.

Det är första gången det görs en större genomgång av bakomliggande orsaker till att det börjar brinna i bostäder.
– Detta ger oss ett underlag för att bättre prioritera vårt förebyggande arbete, säger Anna Johansson.

Uppgifterna bygger på statistik från perioden maj 2010 till april 2011, sammanlagt 403 bränder. Det ska nu kompletteras med siffror för samma period fram till i år. Efter sommaren ska en fördjupad analys kompletteras.

– Tyvärr saknar vi möjlighet att komplettera det statistiska underlaget med socioekonomiska data. Det hade varit intressant att se hur stor betydelse det har. Det inverkar naturligtvis, men skillnader i teknisk standard och utrustning kan också spela in. Troligtvis samverkar de båda faktorerna, säger Anna Johansson.

Exempelvis är induktionshällar bättre ur brandsynpunkt. Kartonger och tidningar kan inte ta eld eftersom det krävs något magnetiskt för att det ska bli värme. En annan bra förebyggande åtgärd är brandvarnare kopplade till

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]