Malmös befolkning växer kontinuerligt och en omstrukturering sker från industri- till kunskapsstad. En ökande arbetslöshet kan dock påverka negativt – inte minst alla nya handelsytorna som tillkommit.
Publicerat 7 december, 2012

Bra tillväxt i Malmö men oro för ökad arbetslöshet

Malmös befolkning växer kontinuerligt och en omstrukturering sker från industri- till kunskapsstad. En ökande arbetslöshet kan dock påverka negativt – inte minst alla nya handelsytorna som tillkommit.

Näringsliv

[ Annons ]

Malmös näringsliv fortsätter att genomgå en förändring från industristad till kunskapsstad. En positiv långsiktig utveckling kan noteras i branscherna företagstjänster, IT och datakonsulter, handel, utbildning, samt inom hotell och restaurang. Men i industribetonade branscher inom tillverkning, samt inom jordbruk/skogsbruk/fiske kan noteras en nedåtgående trend. Antalet nystartade företag i kommunen uppgick under 2011 till över 3 000 och trenden över de senaste åren har varit positiv. Strukturförändringen inom näringslivet noteras även här, då staden har gått från ett fåtal stora företag till många mindre företag. Malmö har en fortsatt hög arbetslöshet, 11,2 procent i kvartal 3 (enligt AKU) vilket kan jämföras med rikets genomsnitt om 7,2 procent.

Kontor
Marknaden i Malmö kännetecknas av stabila hyror och avkastningskrav samt fokus på centrala och nyproducerade objekt. Stora ägare är Briggen, Stena Fastigheter, Vasakronan och Wihlborgs. Områdena kring Citytunnelns stationer har blivit allt mer attraktiva och i Hyllie finns nu förutsättningar för att konkurrera med Västra Hamnen om de större etableringarna. Ett område som på sikt förväntas bli ett A-läge är området norr om centralstationen (Carlsgatan och området ut mot Nyhamnen). Här finns en stor del av Malmös kommande stadsnära utvecklingspotential. Malmö har under de senaste åren haft en hög produktionstakt av nya kontorslokaler vilket bedöms försämra möjligheterna för mindre moderna fastigheter.

Vasakronan är aktiva köpare i Malmö. Bassängkajen i Västra Hamnen köptes av Skanska för 652 miljoner.
Vasakronan är aktiva köpare i Malmö. Bassängkajen i Västra Hamnen köptes av Skanska för 652 miljoner.

Handel
Tre stora handelsetableringar med sammanlagt drygt 100 000 kvadratmeter butiksyta medför en hårdare konkurrens för handeln i Malmö. Emporia, med en butiksyta på 68 000 kvadratmeter, invigdes i oktober.  Utbyggnaden av Mobila fortsätter och under slutet av 2012 och början av 2013 kommer ytterligare cirka 27 000 kvadratmeter butikslokaler att färdigställas. Under 2014 inviger NCC en tillbyggnad av Triangeln om 12 000 kvadratmeter. Som svar på den ökade konkurrensen kan också noteras Caroli City som har renoverats för att möta marknadens kamp om kunderna.

Bostäder
Under 2011 passerade Malmö kommun 300 000 invånare och staden har växt för 27:e året i rad. Allmännyttiga MKB är den största innehavaren av bostadshyreshus i Malmö. Akelius, Heimstaden, HSB, Stena Fastigheter och Willhem är andra stora aktörer. Aktiviteten på bostadsmarknaden är för närvarande avvaktande med förhållandevis få transaktioner. Noterbart är att det numera inte är bostadsrättsföreningar som är den dominerande köparen av flerbostadshus utan det är oftast förvaltande bolag som lägger de högsta buden. Utbyggnaden av Västra Hamnen fortsätter och Hyllie kommer att dra till sig stort intresse under de kommande åren. En annan trend på bostadsmarknaden är det ökade intresset för att bygga hyresrätter.

Investeringsmarknad
Transaktionsaktiviteten var relativt låg under året. Svenska aktörer har varit mest aktiva, framför allt Vasakronan som genomför en omstrukturering av sitt bestånd. Vårdfastigheten Ellenbogen 38 såldes till Diligentia för 88 miljoner kronor, motsvarande 16 000 kr/kvm, och en bedömd direktavkastning om 6,75  procent. Vidare köpte Vasakronan Skanskas kontorsprojekt Bassängkajen i Västra Hamnen för 652 miljoner kronor, motsvarande drygt 39 000 kr/kvm. Direktavkastningen bedöms uppgå till 5,4 procent. Utländska investerare har åter börjat visa intresse. Till exempel den brittiska kapitalförvaltaren Schroders som förvärvade etapp 1 av Point Hyllie för 185 miljoner kronor, motsvarande cirka 47 500 kr/kvm, och en bedömd direktavkastning om 5,5 procent. En eventuell försäljning av etapp två i Point Hyllie, eller Skanskas Klipporna, skulle på allvar etablera Hyllie som ett alternativ till Västra Hamnen. Under året har det även skett intressanta försäljningar av handelsfastigheter till goda direktavkastningsnivåer; Åhlénshuset och Baltzar City i centrala Malmö och Burlöv Center i Burlöv. Intressant blir också att följa utfallet av försäljningen av Turning Torso.

Slutsats
Malmös kontinuerliga och höga befolkningstillväxt skapar förutsättningar för tillväxt i staden och näringslivet visar goda tecken att vara på rätt väg med en stor andel nyföretagande. Dock oroar den höga arbetslösheten den fortsatta utvecklingen. Inom handelssegmentet kommer det stora tillskottet av butikslokaler att sätta spår på marknaden och en ökad konkurrens, med möjliga utslagningar, är att vänta. Det har skett, och sker fortfarande, en omfattande nyproduktion av kontor i Västra Hamnen och Hyllie vilket sätter en press nedåt på hyrorna för mindre moderna kontor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]